Posted in Առցանց ուսուցում, Էկոլոգիա

Էներգետիկ ռեսուրսներ (շարունակություն)

1.

Էլեկտրական էներգիայի պահանջարկի օրեցօր աճը ստիպել է մարդկությանը փնտրել նաև էլեկտրաէներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ: Ներկայումս այդպիսիք են հողմային, երկրաջերմային, մակընթացային և արեգակնային էլեկտրակայանները:

Հողմաէլեկտրակայանը

քամու էներգիան էլեկտրականի վերածող իրար միացած բազմաթիվ հողմատուրբինների համալիր է: Առավել չափով քամու էներգիա «որսալու» նպատակով հողմատուրբիններն ունեն հսկայական թևեր: Հատուկ սարքերով ղեկավարվող մեխանիզմները որոշում են քամու ուղղությունը և հողմատուրբինների թևերը շրջում այդ ուղղությամբ: Կալիֆոռնիայի հողմակայանում տեղադրված է ավելի քան 4000 գեներատոր, որոնց արտադրած էներգիան բավարարում է ողջ Սան Ֆրանցիսկոն էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար:

Արեգակնային— 

էներգիան էլեկտրականի վերածելու համար գիտնականները ստեղծել են արեգակնային մարտկոցներ, որոնք բաղկացած են բազմաթիվ լուսաէլեկտրական բջիջներից: Յուրաքանչյուր բջիջ կազմված է աննշան քիմիական խառնուրդներ պարունակող սիլիցիումի շերտերից: Երբ այդպիսի բջիջի վրա ընկնում է արեգականային լույսը, էլեկտրոնները սիլիցիումի մի շերտից տեղափոխվում են մյուսը՝ առաջացնելով էլեկտրական հոսանք: Արեգակնային մարտկոցներն արդյունավետ աշխատում են հատկապես արևոտ վայրերում: 

Երկրաջերմային— 

էլեկտրակայաններում օգտագործում են Երկրագնդի խորքում թաքնված էներգիան, որտեղ նրա հալված միջնապատյանին մոտ հանքապարները շիկացած են մինչև 300օC: Այդ ջերմությունը օգտագործելու համար հորատում են 2 խոր, նեղ հորատանցքեր. անցքերից մեկի մեջ ջուր են մղում, որն ակնթարթաբար սկսում է եռալ և վերածվում է գոլորշու: Իսկ այդ վիթխարի ճնշման գոլորշին վեր է բարձրանում երկրորդ հորատանցքով և օգտագործվում տուրբինը պտտելու ու էլեկտրաէներգիա ստանալու համար:

Մակընթացային— 

էլեկտրակայաններում էլեկտրաէներգիայի է վերածվում մակընթացության էներգիան: Դրանք հատուկ սարքեր են, որոնք կառուցված են ծովափերին և օգտագործում են մակընթացության ժամանակ դեպի ցամաք շպրտվող ջրի էներգիան:Գիտնականներն ստեղծել են նաև ծովի ալիքների ջրի մակարդակի փոփոխությունը էլեկտրական էներգիայի վերածելու սարքեր: Դրանցից մեկը, որը հանդերձված է լողաններով, անվանել են «բադիկ»: Ալիքների վրա վեր ու վար տատանվող այդ լողաններն ալիքների էներգիան հաղորդում են պոմպին, որը շարժման մեջ է դնում տուրբինով ոչ մեծ գեներատորը:

2.

Ջերմաէլեկտրակայան (ջէկ)-

Ջէկում էներգիան արտադրում են շոգետուրբինով շարժման մեջ դրվող գեներատորները: Տուրբինը պտտող շոգի ստանալու համար կաթսաներում ջուրը եռացնում են՝ մազութ կամ մանրացված ածուխ  այրելով: Օգտագործված շոգին սառեցնում են, խտացնում և կրկին ուղարկում են կաթսայակայանք:Որոշ ջէկերում, որպես լրացուցիչ վառելիք, այրում են թափոններ ու ամենաբազմազան մնացուկներ: Հզոր ջէկեր են գործում նաև Երևան ու Հրազդան քաղաքներում:

Ջրաէլեկտրակայան (ջրէկ)-

Ջրէկները կառուցում են մեծ, ջրառատ կամ լեռնային արագահոս գետերի վրա: Ջրէկի շինարարությունը, սովորաբար, սկսվում է հողե, քարե կամ բետոնե ամբարտակի կառուցումով: Պատնեշված գետի ջուրը կուտակվում է ամբարտակի մոտ՝ առաջացնելով ջրամբար: Սեփական ճնշման տակ ջուրը հսկա խողովակներով ջրամբարից ուժգնորեն թափվում է տուրբինի վրա և պտտում նրա ներսում գտնվող պողպատե թիանիվը: Թիանվին միացված է մեկ այլ մեքենայի՝ գեներատորի ներքին մասը՝ ռոտորը, որը նույնպես պտտվում է, և գեներատորն արտադրում է էլեկտրական էներգիա:

Ատոմային էլեկտրակայան (ԱԷԿ)-

ԱԷԿ-ում մի ամբողջ վագոն ածխի փոխարեն հարկավոր է ընդամենը 10 գ ատոմային վառելիք: ԱԷԿ-ում գեներատորները պտտման մեջ են դրվում շոգետուրբիններով, իսկ շոգի ստանալու համար անհրաժեշտ ջերմությունն անջատվում է ատոմային ռեակտորում տեղի ունեցող միջուկային ռեակցիայից: Ռեակտորը շրջափակված է բետոնե հաստ պատերով, և ինքնաշխատ սարքերը վերահսկում են միջուկային ռեակցիան ու անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնում այն: 

Posted in Հասարակագիտություն, Առցանց ուսուցում

Կապիտալի արտահանումը. Աշխատանքի միջազգային միգրացիա

Կապիտալի արտահանումը նշանակում է՝ պետությունների կողմից  ապրանքային արժեքների արտահանումը։  Կարծում եմ, պետական կապիտալի արտահանումն ամենից առաջ ունի քաղաքական բնույթ, կապիտալիստական երկրների կառավարություններն օտարերկրյա պետություններ կապիտալ արտահանելով նպատակ ունեն պաշտպանել կապիտալիստական կարգը, ստեղծել և ամրապնդել ռազմաքաղաքականությունը:  Կապիտալի արտահանումը հիմնական տնտեսական հատկանիշներից է:

Հայաստանից աշխատանքային միգրանտներն առավել հաճախ մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն: Կարծում եմ, միգրանտների կողմից Ռուսաստանն ընտրելու հիմնական պատճառներեն են ընկերների, ազգականների առկայությունը, աշխատանք որոնելն ավելի հեշտ է այնտեղ, քան այլ պետություններում: Ըստ իս՝ պատճառներից են նաև երկրի լեզվի իմացությունը:

Երկրից գնում են, քանի որ մարդիկ կարծում են, որ ուրիշ երկրում ավելի հեշտ է ապրել, աշխատել և այնտեղ ավելի բարձր է գնահատվում աշխատանքը:

Posted in Հասարակագիտություն, Առցանց ուսուցում

Արտաքին առևտուր

Ի՞նչ է առևտուրը

Առևտուրը արտադրանքի փոխանակման միջոց է(ոչ միայն արտադրանքի)։ Առևտուրը գործունեության տեսակ է, որը կապված է ապրանքների առք ու վաճառքի հետ։ Տարբերում են մեծածախ և մանրածախ առևտուր։Առևտուրը երկրի ներսում կոչվում է ներքին, այլ երկրների հետ՝ արտաքին։ Ապրանքների վաճառքը արտասահմանյան գնորդին կոչվում է արտահանում, որոնք ներկրվում են տվյալ երկիր՝ ներմուծում։ Արտահանվող և ներմուծվող ապրանքների առևտուրը՝ միջազգային առևտուրը, կարևոր է բոլոր երկրների համար։ Միջազգային առևտրի միջոցով սպառողը հնարավորություն է ստանումԿ բավարարելու պահանջարկի մեծ մասը և օգտագործելու աշխարհի այս կամ այն տարածաշրջանից արտահանվող ապրանքներ. օրինակ՝ Հայաստանի բնակիչները համտեսում են արևադարձային մրգեր։

Աշխատանքի միջազգային բաժանում

 1. տարբերի երկրների մասնագիտացում որոշակի ապրանքների արտադրության ոլորտում, որոնց պատրաստման համար տվյալ երկրում առկա են արտադրության էժան գործոններ և նպատակահարմար պայմաններ՝ ի համեմատ այլ երկրների։ Նման մասնագիտացման դեպքում երկրների պահանջմունքները բավարարվում են սեփական արտադրությամբ, ինչպես նաև միջազգային առևտրի միջոցով։
 2. Համաշխարհային տնտեսության կազմակերպման ձև, որի դեքում տարբեր երկրների ձեռնարկությունները մասնագիտանում են որոշակի ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման մեջ՝ փոխանակելով վերջնական արտադրանքը։
Posted in English, Առցանց ուսուցում

The Story of the Aral Sea

In 2009 in Kazakhstan, a group of fishermen met on a Sunday afternoon. They were on the beach of the North Aral Sea. They ate food. They did some sports. Afterwards, they told stories and sang songs about the Aral Sea and fishing. It was a good party.

The fishermen were happy because there were fish in the water. For many years, there weren’t many fish. At one time, the Aral Sea in Central Asia was the fourth largest lake in the world. It had an area of 67,300 square kilometres. Two of the biggest rivers in Central Asia, the Amu Darya and the Syr Darya, went into the Aral Sea. But the water almost disappeared.

The Aral Sea was a busy place. Almost 20 percent of the Soviet Union’s fish came from here. 40,000 people lived and worked near the lake. Then people used the water in the two rivers for agriculture, so the water didn’t arrive at the Aral Sea. Also, it didn’t rain for many years.

Then, in 2005, the Kazakh government and the World Bank built a dam. The dam separated the north and south parts of the sea. Then the north part of the Aral Sea started to fill with water again.

Philip Micklin is a scientist. He studies the Aral Sea. In 2010 he said ‘Nature can come back.’ But in 2014, he saw satellite pictures of the east part of the Aral Sea. It was completely dry. 

In June 2015 a scientist from Uzbekistan, Yusup Kamalov, and a National Geographic reporter visited the Aral Sea. They found a huge desert. They stood on the sand. Once it was the edge of the water. Now the water is 80 kilometres away. They drove to the water. On the way, they passed oil and natural gas rigs. Kamalov said that every year there are more oil rigs. They arrived at the edge of the Aral Sea. The water was very salty. There were no fish. Kamalov said, ‘This is what the end of the world looks like’.

Posted in Հաշվետվություններ, Առցանց ուսուցում

Անհատական ուսումնական պլան

Նոր կորոնավիրուսի ի հայտ գալուն պես փակվեցին բոլոր դպրոցները,քոլեջները և այլն։ Բոլորը դասերը շարունակեցին օնլայն տիրույթում ։Իսկ ես մեկուսացել եմ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում։ Իմ օրը անցնում է իմ տատիկի և պապիկի հետ։Վաղ առավոտյան մարզվում եմ մոտակա անտառում։Երբ վերադառնում եմ տուն սկսում եմ կատարել ուսուցիչներիս ուղարկված առաջադրանքները։Որը հիմա կներկայացնեմ ձեզ՝

Գերմաներեն՝

Գրականություն՝

Անգլերեն՝

Նախագծային աշխատանք՝

Հասարակագիտություն՝

Էկոլոգիա՝

Այս օրերին հնարավորություն ունենք ինքնակրթվելու ։ Ես հիմա կարդում եմ Սողոմոն Թեհլերյան դատավարությունը վեռնագրով գիրքը ։ Համացանցի միջոցով նայում եմ բազմաթիվ ֆիլմեր։

Posted in English, Առցանց ուսուցում

Distance learning Grade 10/ 30.03-10.04/

 ”An email to my friend”

Task 1

To write a correct email, you need to follow the following structure/ Ճիշտ էլ․փոստ գրելու համար դու պետք է հետևես հետևյալ կառուցվածքին/։

Hi Leo, ( greeting + name)

How’s it going in. Switzerland? Is there much snow in the mountains? ( opening phrase)

I’ve got some shocking news. Pete and Grace have got together. I didn’t know about it until I saw them in town. I was walking down the High Street when I saw them in the Grand Cafe. They were holding hands across the table! When I asked Alicia later, she said they’ve liked each other for ages! I couldn’t believe it. Did you know? I’m thinking of asking Alicia out. I’m sure she likes me. What do you think? ( main message)

Anyway, see you next week. ( closing phrase)

All the best, Ned ( signing off + your name)

PS I’m attaching a photo I took with my mobile of them (holding hands!). ( extra information, often attachments)

Task 1.

Hello Leo. How are you. I hope everything goes well. I’m really looking forward to seeing you. I haven’t seen you in a long time. I am waiting for your letter. I want to meet and have a good time with each other. I missed the moments when we had a good time with each other. Best regards Tigran. My email address is tcherqezyan7@gmail.com.

Task 2

Task 1. ESL Listening exercises/pre-intermediate/ – listen and answer the questions 

1.How does Joshua go to school in Japan?

He walks with a group of students.
He takes a school bus every morning.
He rides the subway at 8:00 AM.

2.Which item did Joshua NOT take to school?

a school hata
a backpack
gym clothes

3.What does Josh do first when he gets to school?

He stands and bows to the teacher.
He practices his reading and writing.
He puts on his gym clothes for class.

4.Where does Joshua eat lunch at school?

in his classroomin
the gymnasiumin
the lunchroom

5.Joshua probably gets home from school between _____.

1:00 and 2:00 p.m.
2:00 and 3:00 p.m
.3:00 and 4:00 p.m.

Task 2. ESL Listening exercises/Intermediate/ -listen and answer the questions

1.The man wants to ______.

join a soccer club
try out for the company basketball team
run a mountain marathon

2.The woman is worried that ______.

her husband’s health isn’t good
the man works too much
her husband is becoming a fitness freak

3.First, the woman suggests that her husband _____.

visit with a fitness traine
rstart with light workouts
see a doctor

4.Her husband should ____.

eat less fatty foods
consume less salt
eat more protein

5.Why does the man’s wife recommend cycling?

It helps develop mental toughness.
It helps strengthen the heart.
It is good for improving muscle tone.

Task 3. Prepositions of time: on, in, at – for information and explanation go through this link 

1)I want to lose 5 kilogram in one month.
2)Could you get me this pants in a larger size?
3)She seems to be interested on Psychology.
4)I will come to pick you up at 2 pm tomorrow.
5)This class will be held in Mondays.

    Complete the sentences using  in, on, at

 1. I started my job in 2007.
 2. I usually get to work at about 8.15
 3. I’m never late for work. I’m always at time.
 4. I work best in the morning.
 5. Occasionally, I have to work on Saturdays.
 6. in the summer, I sometimes cycle to work
 7. I get paid on 28th of each month
 8. We have a pay review in April
 9. We have a big office party on Christmas
 10. I am very interested in Art.

Task 4. Find the word that is closest in meaning to the word

1.comprehend

a) describe  b)understand c) make use of  d)prepare

2. internal

a)forever  b) inside  c) outside  d)brief

3.occur

a)render  b)fall  c)take place d)reach

4. native

a)alien  b)born in a particular  c)foreign  d)buried in a particular place

5. believe

a)notice  b)mean  c) suppose  d) reach

6. wish

a)ability b)desire  c)want  d) likeness

7. high

a) lofty  b)significant  c)scale d)low

8. complete

a)found  b) make c)compare  d) finish

9.provide

a) fall  b) supply c) develop d) improve

10.demand

a)discover  b) believe  c)require  d) render

Posted in Deutsch, Առցանց ուսուցում

Frage zwei: Was ist das?

                                 Was ist das? 

1)Ist das der Tisch? -Ja,das ist der Tisch.Ist das der Ofen? -Nein,das ist nicht der Ofen,sondern der Stuhl. Ist das der Ofen? -Ja,das ist der Ofen.Wo ist der Stuhl? -Hier ist der Stuhl. Und wo ist der Ofen? -Dort ist der Ofen. 

Der Tisch ist braun. Der Stuhl ist auch braun. Der Ofen ist grau. Ist der Tisch blau? -Nein,der Tisch ist nicht blau,sondern braun.  Ist der Stuhl auch braun? -Ja,der Stuhl ist auch braun.Ist er hellbraun oder dunkelbraun?-Er ist hellbraun,nicht dunkelbraun.Ist der Ofen schwarz? -Nein,der Ofen ist grau. 

2)Ist das die Bank? -Ja,das ist die Bank. Ist das die Uhr? -Nein, das ist nicht die Uhr, sondern die Lampe. Ist das die Uhr? -Ja, das ist die Uhr. Wo ist die Uhr? -Dort ist die Uhr. Und wo ist die Lampe? -Hier ist die Lampe. 

Die Bank ist grün.Die Lampe ist hellrot. Die Uhr ist gelb und weiß. Ist die Lampe schwarz? -Nein, die Lampe ist nicht schwarz,sondern hellrot. Ist die Bank grün? -Ja,die Bank ist grün. Ist die Uhr blau und weiß? -Nein,sie ist gelb und weiß,  nicht blau und weiß. 

3)Ist das das Bett? -Ja,das ist das Bett. Ist hier das Bild? -Nein,hier ist nicht das Bild,sondern das Buch. Ist das das Buch? -Ja,das ist das Buch. Wo ist das Bild? -Das Bild ist dort. Ist es immer dort? -Ja,es ist immer dort. 

Das Bett ist braun. Das Buch Ist rot und weiß. Das Bild ist bunt. Ist ein Bild immer bunt? -Nein,ein Bild ist nicht immer bunt. Es ist bunt oder schwarz-weiß. Ist das Buch rot oder weiß? -Es ist rot und weiß,nicht rot oder weiß. 

 1. Der Tisch, der Stuhl und der Ofen sind männlich. (m)   
 1. Die Bank, die Lampe und die Uhr sind weiblich. (w)          
 1. Das Bett, das Buch und das Bild sind sächlich. (s) 

Das ist ein Tisch.Hier ist ein Stuhl. Dort ist ein Ofen.                         Was ist das? -Das ist ein Tisch. Der Tisch ist braun. Er ist braun.  Was ist das? -Das ist ein Stuhl.Der Stuhl ist auch braun.  Er ist  auch braun.                    Was ist das? -Das ist ein Ofen. Der Ofen ist grau. Er ist grau. 

Hier ist eine Bank. Dort ist eine Lampe. Das ist eine Uhr.        Was ist das? -Das ist eine Bank. Die Bank ist grün. Sie ist grün.  Was ist das? -Das ist eine Lampe. Die Lampe ist hellrot.Sie ist hellrot.                Was ist das? -Das ist eine Uhr. Die Uhr ist gelb und weiß. Sie ist gelb und weiß. 

Dort ist ein Bett. Hier ist ein Buch. Das ist ein Bild.                      Was ist das? -Das ist ein Bett. Das Bett ist hellbraun. Es ist hellbraun.                   Was ist das? -Das ist ein Buch. Das Buch ist rot und weiß. Es ist rot und und weiß.    Was ist das? -Das ist ein Bild. Das Bild ist bunt oder schwarzweiß. Es ist bunt oder  schwarzweiß. 

Hier ist ein Stuhl. Das ist mein Stuhl. Der Tisch dort ist nicht mein Tisch. Auch der Ofen ist nicht mein Ofen. 

Das ist eine Uhr.  Das ist meine Uhr. Die Lampe ist nicht meine Lampe und auch die Bank ist nicht meine Bank. 

Dort ist ein Buch. Das ist mein Buch. Auch das Bild ist mein Bild. Das Bett dort ist nicht mein Bett. 

Herr Richter ist der Vater. Er ist nicht mein Vater. Mein Vater ist nicht hier. Auch mein Onkel und mein Großvater sind nicht hier. 

Frau Richter ist die Mutter. Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist nicht hier. Auch meine Tante und meine Großmutter sind nicht hier. 

                 Frage zwei: Was ist das? 

Aufgabe 5.                                                                                            

 Der Tisch, ein Tisch, die Bank, eine Bank, der Stuhl, ein Stuhl, das Bett, ein Bett, das Buch, ein Buch, die Lampe, eine Lampe, die Uhr, eine Uhr, der Ofen, ein Ofen, das Bild, ein Bild, der Morgen, ein Morgen, der Abend, ein Abend, die Nacht, eine Nacht,  der Tag, ein Tag, die Person, eine Person , die Frage, eine Frage.                                    Ist das Bild männlich oder weiblich? -Das Bild ist nicht  männlich und auch nicht weiblich, sondern sächlich. Was ist auch sächlich? -Das Bild und das Bett sind sächlich. 

Aufgabe 6.                                                                                             

 Das ist ein Tisch. Das ist nicht mein Tisch. Wo ist mein Tisch?    Das ist eine Bank.Das ist nicht meine Bank.Wo ist meine Bank? Das ist ein Buch. Das ist nicht mein Buch. Wo ist mein Buch?       

Das ist ein Stuhl. Das ist nicht mein Stuhl. Wo ist mein Stuhl?  Das ist ein Bett. Das ist nicht mein Bett. Wo ist mein Bett?        Das ist eine Uhr. Das ist nicht meine Uhr. Wo ist meine Uhr?      Das ist eine Lampe.Das ist nicht meine Lampe.Wo ist meine Lampe?                                         Das ist ein Ofen. Das ist nicht mein Ofen. Wo ist mein Ofen?      Das ist ein Bild. Das ist nicht mein Bild. Wo ist mein Bild?            Das ist eine Familie. Das ist nicht meine Familie. Wo ist meine Familie?  

Aufgabe7.                                                                                           

Das ist der Ofen. Er ist schwarz. Hier ist die Bank. Sie ist grün. Dort ist das Bild. Es ist bunt. Das ist mein Stuhl. Er ist dort. Das ist mein Tisch. Er ist auch hier. Das ist meine Lampe. Sie ist  weiß und hellrot. Wo ist mein Bett? -Dort ist es. Wo ist meine Uhr? -Dort liegt sie. Wo ist mein Buch? -Hier liegt es.  

Aufgabe 8.                                                             

Die Familie Richter ist eine Familie. Sie ist nicht meine Familie. Meine Familie ist die Familie Cherqezyan. Herr Richter ist der Vater. Er ist nicht mein Vater. Mein Vater ist Herr Cherqezyan. Frau Richter ist die Mutter. Sie ist nicht meine Mutter.  Meine Mutter ist Frau Savtalyan. Die Tante hier ist in Deutschland. Sie ist nicht meine Tante. Meine Tante ist in Armenien. Der Onkel dort ist auch in Deutschland. Er ist auch nicht mein Onkel. Mein Onkel ist in Armenien.

Aufgabe 10.                                                                                              

Ist das schwarz oder weiß? -Das ist schwarz. Ist das schwarz oder bunt? -Das ist nicht schwarz und nicht bunt,sondern weiß.   Ist rot immer hellrot? -Nein,rot ist hellrot oder  dunkelrot. Ist Frau Richter männlich oder weiblich? -Frau Richter ist weiblich.  Ist Maria männlich oder sächlich? -Maria ist nicht männlich und nicht sächlich,sondern weiblich. Ist ‘Tisch’ männlich oder weiblich? -Der Tisch ist männlich. Ist ‘Lampe’ weiblich oder  sächlich? -Die Lampe ist weiblich. Ist ‘Bild’ weiblich oder  sächlich? -Das Bild ist sächlich. 

Posted in Նախագծային աշխատանք, Առցանց ուսուցում

Կորոնավիրուսը, որպես համաշխարհային համաճարակ

Կորոնավիրուսը միաշղթա վիրուս է, որը առաջին անգամ հայտնաբերվել է 2019 թ. դեկտեմբերին Ուհանում:
Ախտանիշները նման են թոքաբորբի կամ ծանր սուր շնչառական համախտանիշի ախտանիշներին։

 • Գիտակցության կորուստ
 • Չոր հազ
 • Ջերմություն (38 °C կամ ավելի բարձր)
 • Շնչառական դժվարություններ
 • Կրծքավանդակի հատվածում ցավ
 • Գլխացավ

Որոշ մարդկանց մոտ հիվանդությունը կարող է լինել ավելի ծանր և հանգեցնել թոքաբորբի կամ շնչառական անբավարարության: Ավելի հազվադեպ դեպքերում հիվանդությունը կարող է ճակատագրական լինել: Տարեց մարդիկ և որոշակի բժշկական պայմաններով հիվանդություններ (ինչպիսիք են ասթմա, շաքարախտը կամ սրտի հիվանդությունը) ավելի մեծ վտանգ ունեն կորոնավիրուսային վարակի ծանր ձևերի զարգացման համար:

Կենսաբանական զենքը կենսաբանական միջոցներով հանդերձավորված հատուկ զինամթերքներն են ու մարտական սարքերն են:
Մարդկանց, գյուղատնտեսական կենդանիների և բույսերի խոցումը կատարվում է հիվանդաբեր միկրոօրգանիզմների և վերջիններիս մի մասի արտադրած թույներով: Բնորոշվում է վարակիչ հիվանդությունների առաջացմամբ, արագ տարածմամբ, երկարատևությամբ, գաղտնի շրջանով: Որոշվում է լաբորատոր հետազոտությունների միջոցով:
Ասում են`1965 թ ևս եղել է կորոնավիրուս, սակայն շատ մարդկանց կյանք չի խլել:
Վերջին տվյալներով կորոնավիրոսով վարակվել է 146 երկիր:
Ցավոք, Հայաստանում էլ արդեն կա 200 գրանցված դեպք: Կառավարությունը փորձում է ամեն կերպ կանխել համաճարակը:
Հիմա ամենակարևորը պետք է պահպանենք հիգիենայի կանոնները:
Փորձեք խուսափել շփումից այն մարդկանց հետ, ովքեր դրսևորում են այնպիսի ախտանիշներ, որոնք նման են թոքաբորբի կամ սովորական մրսածության, ինչպես հազը, կամ գրիպը: Չի կարելի կեղտոտ ձեռքերով ձեռք տալ աչքերին, բերանին: Ձեռքերը հաճախ լվանալ, շատ ջուր խմել:

Posted in Հասարակագիտություն, Առցանց ուսուցում

Պահանջարկ

Պահանջարկ են անվանում որոշակի ապրանքի քանակ, որը սպառողները կցանկանան և կկարողանան գնել որոշակի ժամանակահատվածում հնարավոր տարբեր գներով։ Շուկայական պահանջարկ է կոչվում, երբ շուկայում հայտնվում են մի խումբ մասնակիցներ, որոնք ունեն նույն ապրանք գնելու հնարավորություն։ Պահանջարկի փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ հետևյալ գործոնների շնորհիվ՝

1. Եկամտի փոփոխություն-այսինքն երբ մարդիկ ծախսի համար ավելի շատ փող են ունենում, այդ դեպքում նրանք միևնույն քանակի համար պատրաստ են ավելի բարձր գին վճարել կամ գնել ավելի մեծ քանակ։ Այստեղից պահանջարկը կմեծանա։

2. Մատչելիությունը-եթե տեղի ունենա՝ որևիցե ապրանքի գնաճ, սպառողները հեշտությամբ կգտնեն փոխարինիչ ապրանք և ցանկացած ապրանքի պահանջարկը կնվազի։

3. Փողլրացնող ապրանքների գները և մատչելիությունը-փողլրացնող են կոչվում այն ապրանքները, որոնք հնարավոր չի օգտագործել առանձին։

4. Տարվա եղանակը

5. Գնորդների թվի փոփոխություն

6. Ոճերի, ճաշակների և սովորությունների փոփոխություն-պահանջարկը խիստ զգայուն է և կախված է աշխարհագրական դիրքից, երկրից և ռասայից։

7. Սպասումների փոփոխություն-պահանջարկի փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ նաև ինֆորմացիայի կամ չստուգված տեղեկությունների, բամբասանքների վրա։

Posted in Հասարակագիտություն, Առցանց ուսուցում

Փող: Փողի պատմությունը

Փող, ապրանքային տնտեսության հիմնական կատեգորիաներից մեկը։ Փողի դասական բնորոշումն այն է, որ այն ընդհանուր համարժեք է համարվում և կարող է փոխանակվել մյուս բոլոր ապրանքների հետ։

Այսօրվա հասկացությամբ փողը համընդհանուր արժեք է բայց քանի որ փողն իր բնույթով ապրանք է ապա ասում են որ փողը համընդհանուր համարժեքի գործառույթ կատարող յուրահատուկ ապրանք է:

Փողը առաջացել է ապրանքային արտադրության փոխանակային հարաբերությունների և արժեձևերի՝ պարզ կամ պատահական, լրիվ կամ ծավալուն, ընդհանրական և դրամական դրսևորումների զարգացման արդյունքում:

Տարբեր ազգեր փողի փոխարեն կիրառել են տարբեր ապրանքներ՝ կացինը, կտորեղենը, կաշին, մորթեղենը, անասունը, արծաթը, ոսկին: