Posted in English

A good night’s sleep

Host: At exam time it is important to sleep well. Today we have Doctor Baker with us in the studio and he is going to give us five top tips for getting a good night’s sleep. Welcome to the show, Doctor Baker. 
Dr Baker: Thank you. It’s great to be here. Let’s start with tip one. Don’t go to bed with the television on. Some people think they can sleep well with the TV on, but the noise and lights mean you don’t really sleep well, so turn it off!
Tip two: Don’t think too much before bedtime. Do your hardest homework earlier in the evening. Do easier homework later. If your brain is too busy and full of ideas it takes longer to get to sleep.
Tip three: Don’t play video games for an hour before you go to sleep. They also make your brain too busy and active. 
Tip four: Turn off your cell phone when you go to bed. What is so important that it can’t wait until the morning? If possible, leave your phone in another room. 
Tip five: Play music if you like. But don’t play it too loud. Turn the sound down low.
Host: Thank you, Doctor. That is very useful advice for our young listeners.

Task 1

Task 2

Posted in Հասարակագիտություն

Խառնվածքի տիպերը

Խառնվածքներով են որոշում մարդկանց հոգեկան տարբերությունները, հույզերի արտահայտվածության աստիճանի, վարքային ակտիվության, հոգեկան կայունության բնութագրերը:Հալենի առաջակրած տիպաբանության հիմքում ընկած էր այն դրույթը, որ մարդիկ իրարից տարբերվում են օրգանիզմում գոյություն ունեցող 4 տեսակ ՙնյութերի՚ համաչափությամբ:
Այդ համաչափության հիման վրա առանձնացվում են խառնվածքի հետևյալ տիպերը.


.   սանգվինիկ (տաքարյուն)
.   ֆլեգմատիկ (սառնարյուն)
.   խոլերիկ (դյուրագրգիռ)
.   մելանխոլիկ (մելամաղձոտ):

Խառնվածքը բնածին է և կյանքի ընթացքում երբեք չի փոխվում: Խառնվածքների տիպերից և ոչ մեկը չի հանդիպում ՙմաքուր՚ տեսքով: Այդ իմաստով կարող ենք խոսել որոշ տիպի գերիշխանության մասին: Սակայն, ամեն ոք, ինչպիսի տիպի էլ պատկանի՝ իր մեջ կրում է բոլոր տիպերի հատկությունները: Օրինակ, եթե մենք ասում ենք ինչ որ մեկը մելանխոլիկ է, ապա  նկատի ունենք, որ տվյալ մարդու մոտ գերակշռում են այդ խառնվածքի տիպի հատկությունները։Երբ փորձում ենք գնահատել մարգուն, բացահայտել նրա հոգեբանական բնութագիրը, ապա անպայման խառնվածքի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պարզել նրա անձնային ուղղվածությունը, բնավորության կայուն գծերը, մտավոր զարգացածության մակարդակը, բարոյական որակները:

ՍԱՆԳՎԻՆԻԿ
Այս տիպին են պատկանում այն մարդիկ, ովքեր օժտված են բարձր ակտիվությամբ և ռեակտիվությամբ, ընդ որում այդ երկու հատկությունները համաչափ են: Սանգվինիկն աչքի է ընկնում վառ արտահայտված դիմախաղով և ակտիվ շարժումներով:Չի ընկնում այլոց կարծիքների ազդեցության տակ, միշտ գերադասում է ինքնուրույնություն ցուցաբերել: Սանգվինիկը շատ հեշտ է շփման մեջ մտնում անծանոթ մարդկանց հետ, սովորաբար, այնպիսի մարդկանց վստահում են: Նրա վարքը բավականին ճկուն է, մտավոր կարողությունները բարձր են: Այդպիսի մարդիկ ավելի լավ են կատարում այն աշխատանքները, որոնք մեծ պատասխանատվություն են պահանջում:  Սանգվինիկը կենսուրախ է, շփվող, արագ է հարմարվում նոր միջավայրին ու պահանջներին: Նրա  մոտ արագ են առաջանում ուրախության, տխրության, կապվածության ու անբարյացակամության զգացումներ, սակայն դրանք մակերեսային են ու կարճատև: Սանգվինիկի տրամադրությունն արագ փոփոխվում է,նրա մոտ գերակշռում է դրական տրամադրությունը: Սանգվինիկներն առանձնաում են իրենց վստահ և սահուն քայլվածքով:

ԽՈԼԵՐԻԿ

Որոշ հատկություններով նման է սանգվինիկին, սակայն ունի աչքի ընկնող տարբերություններ: Խոլերիկը չափազանց ակտիվ է, սակայն դժվար է հսկում սեփական հույզերը: Բռնկուն է, անհամբեր,  վարքի ճկունությունը  թույլ է: Դրա հետ մեկտեղ համառ է  և միշտ ձգտում է հասնել նպատակին: Խոլերիկը  հավասարակշռված չէ, նրա տրամադրությունը կարող է շատ արագ փոփոխվել: Նրան բնորոշ են նաև հաճախակի  բարկությունն ու վիրավորանքը, որոնք տևական ու հաստատուն են լինում: Մարդկանց հետ շփման մեջ խոլերիկը կարող է ցուցաբերել գրգռվածություն, հուզական անզսպվածություն, որը հաճախ թույլ չի տալիս նրան օբյեկտիվորեն գնահատել մարդկանց գործողությունները:

ՖԼԵԳՄԱՏԻԿ

Արտաքնապես հանգիստ է և հավասարակշռված: Նրան դժվար է հավասարակշռությունից հանել, քանի որ բավականին զուսպ է: Խոսքը և քայլվածքը դանդաղ է: Դեմքի արտահայտությունները հարուտ չեն: Ֆլեգմատիկը շատ դժվար է անցնում նոր գործերի,  նա սիրում է կայունություն ամեն ինչում: Նրա վարքը չի կարելի անվանել ճկուն: Արտակարգ իրադարձություններում դժվարությամբ է կայացնում ճիշտ որոշումները: Ֆլեգմատիկը օժտված է մեծ համբերությամբ և աշխատունակությամբ: Ինքնահսկողության մակարդակը բարձր է: Նա շատ դժվար է հարաբերություններ հաստատում նոր մարդկանց հետ: Չի սիրում աղմուկ, դատարկաբանություն և մարդաշատ վայրեր: Եթե ֆլեգմատիկին  ներքաշում են որևէ վիճաբանության մեջ, ապա նա ամեն ինչ անում է այդ ամենից  խուսափելու համար:Չնայած իր վարքի կայունությանն ու աշխատասիրությունը՝ ֆլեգմատիկը հաճախ հետաձգում է առաջնային գործերը առանց որևէ հիմնավոր պատճառի:

ՄԵԼԱՆԽՈԼԻԿ

Բնութագրվում է բարձր զգայունությամբ: Ցանկացած աննշան ճնշում կարող է վիրավորել նրա արժանապատվությունը: Մելանխոլիկներին բնորոշ  են ցածր ձայնով խոսելը, նրանք չեն կարող լավ ղեկավար լինել, քանի որ չափազանց, նույնիսկ հիվանդագին զգայուն են: Մելանխոլիկը ակտիվ չէ, շուտ է հոգնում, մանավանդ միօրինակ աշխատանքից: Վստահ չէ սեփական ուժերին, դժվար է հաղթահարում անջրպետները, սովորաբար նա անինքնավստահ է, ամաչկոտ, անհամարձակ: Ընդհանրապես համարվում է թույլ տիպ: Շուտ է ենթարկվում խուճապի: Կյանքի բարենպաստ պայմաններում մելանխոլիկը բովանդակալից ու խորը մարդ է. կարող է լինել լավ աշխատող և կյանքի դժվարությունները հաջողությամբ հաղթահարել,իսկ  անբարենպաստ պայմաններում կարող է վերափոխվել` դառնալով ինքնամփոփ, անհանգիստ և խոցելի, ով անհանգստանում է ու մտահոգվում աննշան ու չնչին երևույթներից:

Ցանկացած մարդ պետք է մշտապես  հաշվի առնի այն մարդկանց խառնվածքի առանձնահատկությունները, որոնց հետ նա շփվում կամ աշխատում է: Դա անհրաժեշտ է արդյունավետ համագործակցության, կոնֆլիկտային իրավիճակների նվազեցման, ինչպես նաև հնարավոր սթրեսներից խուսափելու համար:

Posted in English

Professional profile summaries

Maria

I am an architect with 20 years’ experience of designing and developing spaces. I am a partner in the award-winning STG Architects Ltd, which is famous for its work on the Galroy Building in London. I enjoy working with people from all over the world and have international experience of working in Italy, Greece, Thailand, Australia and Brazil. I have a Master of Science from Sheffield University and a BA in Architecture from Hull University. I also speak Italian and Thai. When I am not working, I spend my time hiking, skiing and diving.

Emily

I am an experienced sales manager with 12 years’ experience of developing customer service teams. I am skilled in negotiation, team motivation and building successful sales teams. After ten years of working in sales and customer service at Halo Bank, I am now the sales office manager of a team of 120 at Southern General Plastics Ltd. I have an MBA from Stanford University and a degree in Business Studies from Cornell University. I am creative and hardworking, and enjoy working with others.

Task 1

Task 2

Posted in English

A message to a new friend

Hi Lucia

How are you? It was so nice to meet you last week in Sydney at the sales meeting. How was the rest of your trip? Did you see any kangaroos? I hope you got home to Mexico City OK.

Anyway, I have the documents about the new Berlin offices. We’re going to be open in three months. I moved here from London just last week. They are very nice offices, and the location is perfect. There are lots of restaurants, cafés and banks in the area. There’s also public transport; we are next to an U-Bahn (that is the name for the metro here). Maybe you can come and see them one day? I would love to show you Berlin, especially in the winter. You said you have never seen snow – you will see lots here!

Here’s a photo of you and me at the restaurant in Sydney. That was a very fun night! Remember the singing Englishman? Crazy! Please send me any other photos you have of that night. Good memories.

Please give me your email address and I will send you the documents.

Bye for now

Mikel

Task 1

Task 2

Posted in English

Star Wars and the hero myth

Critics of the 2015 film Star Wars: Episode VII – The Force Awakens have called the film unoriginal and predictable because the story so closely mirrors the very first Star Wars film in 1977. But, in fact, both films follow a structure that pre-dates all Hollywood films, that of the ‘hero myth’. That’s because director George Lucas based Star Wars on the ideas in Joseph Campbell’s 1949 book, The Hero with a Thousand Faces. Later editions of Campbell’s book even featured Star Wars’ hero Luke Skywalker on the front cover.

In his book, Campbell analyses myths from all over the world to describe the ‘monomyth’ – a pattern that you can see in myths from every culture. In short, a hero sets off from home on a journey, where he overcomes obstacles and defeats enemies to return with a prize. It’s a tale that has been told for thousands of years, from the Ancient Greeks with The Odyssey to JK Rowling’s Harry Potter books.

George Lucas was one of the early film directors to directly base his story on the 17 stages of the hero’s journey. Typically the hero starts the story living an ordinary life, but something happens that calls them to an adventure that changes everything. At the beginning of Star Wars, Luke lives an ordinary life with his aunt and uncle, repairing robots. When he finds Princess Leia’s message to Obi-Wan Kenobi inside the robot R2D2, it is ‘the call to adventure’ that starts the hero on his journey.

According to Campbell, the hero at first refuses the call to adventure, but a mentor appears who helps them and they decide to ‘cross the threshold’ and travel into the ‘special world’ where the adventure happens. The next stage consists of passing tests, fighting enemies and meeting friends as the hero prepares to face their biggest challenge. For Luke the mentor is, of course, Obi-Wan, the friends are Han Solo and the robots R2D2 and C3PO and the enemy is Darth Vader inside the special world of the Death Star.

Next, the hero overcomes obstacles on the way to facing their greatest challenge. There often comes a moment when they face death or loss and that experience gives them the strength to finally defeat the enemy. Luke loses his mentor when he sees Darth Vader kill Obi-Wan, which helps him find the strength he needs later on. When heroes succeed, they return from the special world, changed by their experiences forever. Luke’s change comes when he remembers Obi-Wan saying, ‘Use the force’, and he uses it to help him aim his laser into the heart of the Death Star. Luke takes his first steps to becoming a Jedi, and the hero myth restarts in The Return of the Jedi, except this time his mentor is Yoda.

Task 1

Posted in Նախագծային աշխատանք, գրականություն

Հոգևոր գրականության ընթերցումներ

Մովսես Խորենացի «Խորհուրդ մեծ»

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,
Հովիւքն երգեն ընդ հրեշտակս`
Տան աւետիս աշխարհի:
Ծնաւ նոր արքայ
Ի Բեթղեհեմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցէք,
Զի վասն մեր մարմնացաւ:
Անբաւելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցաւ,
Ոչ մեկնելով ի հօրէ`
Ի սուրբ այրին բազմեցաւ:

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի
Որ այս օրերին հայտնվեց,
Երգում են հովիվներն ու հրեշտակները`
Տալով ավետիս աշխարհի:
Ծնվեց նոր արքա
Բեթղեհեմ քաղաքում,
Մարդկանց որդիները, օրհնեցէք,
Քանի որ նա մարմնացավ:
Անբավելին երկնի և երկրի
Խանձարարուրի մեջ տեղավորվեց,
Չլինելով իր հորից`
Ի սուրբ գահին բազմեցավ:

Ներսես Շնորհալի «Բազմութիւնք հրեշտակացն»

Բազմութիւնք հրեշտակաց եւ զօրաց երկնաւորաց
իջեալ ի յերկնից ընդ միածին թագաւորին:
Որք երգէին եւ ասէին. Սա է Որդին Աստուծոյ:
Ամենեքեան ասասցուք՝ ուրախ լերուք, երկինք,
եւ ցնծասցեն հիմունք աշխարհի.
զի Աստուածն յաւիտենական ի յերկրի երեւեցաւ
եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ, զի կեցուսցէ զանձինս մեր:

Բազմություն հրեշտակների և զորավոր զորքերի Իջած երկնքից միածին թագավորի մոտ Որ երգում և ասում էին,Սա է որդին Սուրբ Աստծո Բոլորն ասում էին ուրախ եղիր երկինք և ցնծաց հիմքերը աշխարհի Քանզի հավիտենական Աստվածը երկրի վրա երևաց և մարդկանց մեջ երևաց քանզի մեր անձերը ապրեցրեց։

Մեսրոպ Մաշտոց «Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց»

Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց,
Աստուած խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

Ալեկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ,
Թագաւոր խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

Ի խորըս մեղաց ծովու տարաբերեալ ծփիմ,
Նաւապետ բարի, փրկեա զիս:

Իմ մեղքերի բազմությունից վտանգվում եմ,

Խաղաղության Աստված,օգնիր ինձ

Իմ անորեությունից ալեկոծվում եմ,

Խաղաղության թագավոր,օգնիր ինձ

Իմ մեղքերի խոր ծովում տարուբերվում եմ,

Նավապետ բարի, փրկիր ինձ։

Posted in English

William Saroyan

William Saroyan was born in 1908, in armenian-populated city of Fresno, California. He was three years old when his father died. After that he spent five years in an orphanage. After a short time, he studied at an Armenian school, then worked for the family to sell newspapers, work, dispense telegrams. After the first book, he gained literary recognition. It was “The Brave Teenager on the Swing and Other Stories” that made Saroyan come to Armenia and connect with his ancestors’ country. He later published a collection of more than a dozen short stories and became one of the world-renowned masters of short stories and novels. Loyal to his Armenian descent, Saroyan is considered a foreign-language Armenian writer because he wrote in English. He died in 1981, and according to his will some of the remains were buried in Armenia.One of Saroyan’s best theaters is “My Heart is in the Mountains”.