Posted in Deutsch

Uhr

Es ist viertel vor eins.

Es ist fünf vor zwölf.

Es ist zwölf Uhr.

Es ist fünfundzwanzig nach drei.

Es ist halb elf.

Es ist neun Uhr fünfundreißg.

Posted in Deutsch

Hausaufgabe

Lieben-սիրել

ich liebe
du liebst
er, sie, es liebt
wir lieben
ihr liebt
Sie, sie lieben

Gehen-գնալ

ich gehe
du gehst
er, sie, es geht
wir gehen
ihr geht
Sie, sie gehen

Kommen-գալ

ich komme
du kommst
er, sie, es kommt
wir kommen
ihr kommt
Sie, sie kommen

Leben-ապրել

ich lebe
du lebst
er, sie, es lebt
wir leben
ihr lebt
Sie, sie leben

Posted in Deutsch

Fragen Sie

Name: Was ist Dein name?


Land: Woher kommst du?


Ort: Welche ist Ihre Adresse?

Beruf: Was sind Sie von Beruf?


Sprache: Wie viele Sprachen kannst du?

Alter: Wie alt bist du?


Gesundheit: Was fehlt Ihnen?


Preis: Wieviel kostet das?


Essen: Was ist du gerne?


Kino oder Restaurant: Bevorzugen Sie Kino oder Restaurant?

Posted in Deutsch, Առցանց ուսուցում

Hausaufgabe (03-08)

3 drei > 30 dreißigDreißig (30) ist nicht dreizehn (13)
4 vier > 40 vierzigVierzig (40) ist nicht vierzehn (14)
5 fünf > 50 fünfzig Fünfzig (50) ist nicht fünfzehn (15)
6 sechs >60 sechzig Sechzig (60) ist nicht sechzehn (16)
7 sieben > 70 siebzigSiebzig (70) ist nicht siebzehn (17)
8 acht >80 achtzigAchtzig (80) ist nicht achtzehn (18)
9 neun > 90 neunzigNeunzig (90) ist nicht neunzehn (19)

20 zwanzig

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

23 dreiundzwanzig

24 vierundzwanzig

25 fünfundzwanzig

26 sechsundzwanzig

27 siebenundzwanzig

28 achtundzwanzig

(90 + 10 = 100) Neunzig und zehn ist hundert

29 neunundzwanzig                       

30 dreißig

3 drei > dreißig / einunddreißig, zweiunddreißig, vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsunddreißig, siebenunddreißig, achtunddreißig, neununddreißig

Շարունակիր տրված օրինակի օգնությամբ մինչև 100-ը (hundert): 

4 vier > 40 vierzig / einundvierzig,zweiundvierzig, vierundvierzig, fünfundvierzig, sechsundvierzig, siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig

5 fünf > 50 fünfzig / einundfünfzig,zweiundfünfzig, vierundfünfzig, fünfundfünfzig, sechsundfünfzig, siebenundfünfzig, achtundfünfzig, neunundfünfzig

6 sechs >60 sechzig /einundsechzig,zweiundsechzig, vierundsechzig, fünfundsechzig, sechsundsechzig, siebenundsechzig, achtundsechzig, neunundsechzig

7 sieben>70 siebzig /einundsiebzig,zweiundsiebzig, vierundsiebzig, fünfundsiebzig, sechsundsiebzig, siebenundsiebzig, achtundsiebzig, neunundsiebzig

8 acht > 80 achtzig /einundachtzig,zweiundachtzig, vierundachtzig, fünfundachtzig, sechsundachtzig, siebenundachtzig, achtundachtzig, neunundachtzig

9 neun > 90 neunzig / einundneunzig,zweiundneunzig, vierundneunzig, fünfundneunzig, sechsundneunzig, siebenundneunzig, achtundneunzig, neunundneunzig

Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es?

Ժամը քանի՞սն է: Նույնպես նշանակում է «ժամը քանի՞սն է» և 

շատ տարածված ձև է:  

Այսպես, երբ ինչ որ մեկին ուզում ենք գերմաներեն հարցնել՝« ժամը քանիսն է», ապա հարցը ձևակերպում ենք այսպես՝ «Wie viel Uhr ist es?» կամ  «Wie spät ist es?»: 

Երբ ժամը 13 :00-ն է, լսում ենք պատասխանը՝ „Es ist dreizehn Uhr“. Եթե 14 : 00 –ն է, ապա՝ „Es ist vierzehn Uhr.“: եթե 15 : 00 է՝  „Es ist fünfzehn Uhr.“ և այսպես շարունակ՝ ամբողջական ժամերի դեպքում: Եթե գիշերվա ժամ է, ասենք՝ 1 : 00-ն է, պատասխանը կլինի՝ „Es ist ein Uhr.“: եթե գիշվա ժամը երկուսն է՝  „Es ist zwei Uhr.“

Իհարկե, ինչպես խոսակցական հայերենում այնպես էլ խոսակցական գերմաներենում, շատ տարածված է գիշերային ժամը արտահայտելու ձևը կիրառել նաև ցերեկային ժամն արտահայտելու համար: Այսպես, ոչ պաշտոնական, այլ առօրյա խոսակցական հաղորդակցության մեջ 14 : 00 –ն կարող ենք արտահայտել որպես՝ „Es ist zwei Uhr.“ Այսինքն ճիշտ ինչպես հայերենում: Կարող ենք, իհարկե, գրավոր խոսքում բառերով արտահայտած ժամը արտահայտել և թվերով՝ „Es ist 8 Uhr. Es ist 20 Uhr“:

«8 : 05»   կարտահայտենք՝ „Es ist acht Uhr fünf.“, „Es ist 8 Uhr 5.“

«20 : 05» կարտահայտենք՝ „Es ist zwanzig Uhr fünf.“, „Es ist 20 Uhr 5.“

«4 : 45»  —— „Es ist vier Uhr fünfundvierzig“, „Es ist 4 Uhr 45.“

«16 : 45» ——„Es ist sechzehn Uhr fünfundvierzig“, „Es ist 16 Uhr 45.“

Aufgabe b: „Wie viel Uhr ist es?“ կամ“Wie spät ist es?“

բ) Ժամը քանի՞սն է:

2 : 40 Es ist 2 Uhr 40.Es ist zwei Uhr vierzig.

14 : 40 Es ist 14 Uhr 40.Es ist vierzehn Uhr vierzig.

1 : 15 Es ist 1 Uhr 15.Es ist ein Uhr fünfzehn.

13 : 15Es ist 13 Uhr 15.Es ist dreizehn Uhr fünfzehn.

24 : 00  Es ist 24 Uhr.Es ist vierundzwanzig Uhr.

12 : 06 Es ist 12 Uhr 06.Es ist zwölf Uhr sechs.

7 : 25 Es ist 7 Uhr 25. Es ist sieben Uhr fünfundzwanzig.

19 : 25 Es ist 19 Uhr 25.Es ist neunzehn Uhr fünfundzwanzig.

9 : 46 Es ist 9 Uhr 46. Es ist neun Uhr sechsundvierzig.

21 : 46 Es ist 21 Uhr 46. Es ist sieben einundzwanzig Uhr sechsundvierzig.

6 : 35 Es ist 6 Uhr 35. Es ist sechs Uhr fünfunddreißig.

18 : 35 Es ist 18 Uhr 35.Es ist achtzehn Uhr fünfunddreißig.

5 : 30 Es ist 5 Uhr 30.Es ist fünf Uhr dreißig.

17 : 30 Es ist 17 Uhr 30. Es ist siebzehn Uhr dreißig.

3 : 58 Es ist 3 Uhr 58. Es ist drei Uhr achtundfünfzig.

15 : 58 Es ist 15 Uhr 58.Es ist fünfzehn Uhr achtundfünfzig.

4 : 39 Es ist 4 Uhr 39. Es ist vier Uhr neununddreißig.

16 : 39 Es ist 16 Uhr 39. Es ist sechzehn Uhr neununddreißig.

11 : 43 Es ist 11 Uhr 43. Es ist elf Uhr dreiundvierzig.

23 : 43 Es ist 23 Uhr 43. Es ist dreiundzwanzig Uhr dreiundvierzig.

10 : 52 Es ist 10 Uhr 52. Es ist zehn Uhr zweiundfünfzig.

22 : 52 Es ist 22 Uhr 52.Es ist zweiundzweizig Uhr zweiundfünfzig.

8 : 37 Es ist 8 Uhr 37. Es ist acht Uhr siebenunddreißig.

20 : 37 Es ist 20 Uhr 37.Es ist zwanzig Uhr siebenunddreißig.

1 : 28 Es ist 1 Uhr 28. Es ist ein Uhr achtundzwanzig.

13 : 28 Es ist 13 Uhr 28. Es ist dreizehn Uhr achtundzwanzig.

5 : 49 Es ist 5 Uhr 49. Es ist fünf Uhr neunundvierzig.

17 : 49 Es ist 17 Uhr 49. Es ist siebzehn Uhr neunundvierzig.

Aufgabe C:  „Nicos Weg“  Folge 9 (Zahlen von 1 bis 100)

Այսպես, տեսաձայնագրությունը վերնագրված է „ Zahlen von 1 bis 100”: Այն կարող եք սղագրության հետ միասին գտնել այստեղ՝

https://learngerman.dw.com/ru/zahlen-von-1-bis-100/l-46573096/lm

LISA:  Wie ist die Hausnummer , Emma? 38 oder 83?

Որն է տան համարը, Էմմա: 38 թե 83

EMMA: Moment … elf.

Մի րոպե… 11.

LISA:  Ah, ja. Dann sind wir richtig hier.

Ah,ja. Այդ դեպքում մենք այստեղ ճիշտ տեղում ենք:

NICO: Da.

«Ահա»:

EMMA: Wie viele  Zahlen sind das?

Քանի՞ թիվ կա այստեղ:

NICO: Wie viele?

Քանի՞սը

EMMA: Das sind 31 Zahlen.

31 թիվ կա այստեղ:

NICO: 31 …

31…

EMMA: Eins , zwei , drei , vier , fünf   …

1,2,3,4,5…

NICO: Eins, zwei, drei, vier, fünf.

1,2,3,4,5.

EMMA:sechs , sieben , acht , neun , zehn , elf , zwölf .

…6,7,8,9,10,11,12.

NICO: Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Was ist das?

6,7,8,9,10,11,12.Ին՞չ է դա

EMMA: Eine Einladung zum Geburtstag von Charlotte.

Հրավեր Շառլոտի ծննդյան օրվան:

NICO: Geburtstag?

Ծննդյա՞ն օր

EMMA: Happy birthday to you …

Ծնունդդ շնորհավոր

NICO: Ah, Geburtstag!

Ահ, ծննդյան օր:

LISA: Ja, und das hier ist ein Geschenk .

Այո, իսկ սա էլ նվեր է

EMMA: Tschüss, Nico! Bis morgen! 

Հաջողություն,Նիկո։Մինչ վաղը

NICO: Tschüss, Emma!

Հաջողություն,Էմմա

Posted in Deutsch, Առցանց ուսուցում

Hausaufgabe

Aufgabe A: 

Tabelle 1:    Tabelle 2:  Addieren (գումարում) 

1 eins12 zwölf
2 zwei11 elf
3 drei10 zehn
4 vier9 neun
5 fünf8 acht
6 sechs7 sieben
7 sieben6 sechs
8 acht5 fünf
9 neun4 vier
10 zehn3 drei
11 elf2 zwei
12 zwölf1 eins

11+1=12
Elf und eins ist zwölf
8+1=9Acht und eins ist neun
6+1=7Sechs und eins ist sieben
4+1=5Vier und eins ist fünf
1+1=2Eins und eins ist zwei
10+2=12Zehn und zwei ist zwölf
10+1=11Zehn und eins ist elf
7+1=8Sieben und eins ist acht
3+1=4Drei und eins ist vier
9+1=10Neun und eins ist zehn
5+1=6Fünf und eins ist sechs
2+1=3Zwei und eins ist drei
1+1=2Eins und eins ist zwei
4+1=5Vier und eins ist fünf
5+4=9Fünf und vier ist neun
10+1=11Zehn und eins ist elf

Tabelle 1: Addieren und Subtrahieren (գումարում և հանում)

6+3=9 Sechs und drei ist neun6-3=3Sechs weniger drei ist drei
4+3=7Vier und drei ist sieben4-3=1Vier weniger drei ist eins
10+2=12Zehn und  zwei ist zwölf10-2=8Zehn weniger zwei ist acht
2+2=4Zwei und zwei ist vier2-2=0Zwei weniger zwei ist Null
9+2=11Neun und zwei ist elf9-2=7Neun weniger zwei ist sieben
7+2=9Sieben und zwei ist neun7-2=5Sieben weniger zwei ist fünf
8+4=12Acht und vier ist zwölf8-4=4Acht weniger vier ist vier
4+4=8Vier und vier ist acht4-4=0Vier weniger vier ist Null
9+3=12Neun und drei ist zwölf9-3=6Neun weniger drei ist sechs
8+2=10Acht und zwei ist zehn8-2=6Acht weniger zwei ist sechs
6+2=8Sechs und zwei ist acht6-2=4Sechs weniger zwei ist vier
4+2=6Vier und zwei ist sechs4-2=2Vier weniger zwei ist zwei
2+1=3Zwei und eins ist drei2-1=1Zwei weniger eins ist eins
3+2=5Drei und zwei ist fünf3-2=1Drei weniger zwei ist eins
5+2=7Fünf und zwei ist sieben5-2=3Fünf weniger zwei ist drei

Die Zahlen von 13 bis 20

10+3=13Zehn und drei ist dreizehn
 10 +4=14Zehn und vier ist vierzehn           
10+5=15Zehn und fünf ist fünfzehn          
10+6=16Zehn und sechs ist sechzehn       
10+7=17Zehn und sieben ist siebzehn      
10+8=18Zehn und acht ist achtzehn          
10+9=19Zehn und neun ist neunzehn       
10+10=20Zehn und zehn ist zwanzig            

Aufgabe B:

Տեսաձայնագրությունը, որը վերնագրված է «Hallo!»  կարող եք սղագրության հետ միասին գտնել այստեղ՝   https://learngerman.dw.com/ru/hallo/l-46381195/lm

AUDIOKURS:
1. Frau : Guten Morgen , Herr Müller, wie geht es Ihnen ?
 Կին. «Բարի արիառավոտ պարոն Մյուլլեր, ինչպե՞ս եք»։

2. Mann : Guten Morgen, Frau  Schneider. Danke , gut ! Und Ihnen?

Տղամարդ. «Բարի լույս, տիկին Շնայդեր։ Շնորհակալություն, լավ։ Իսկ դու՞ք»։

1. Frau: Guten Morgen, Herr Müller, wie geht es Ihnen?
Կին. «Բարի լույս, պարոն Մյուլլեր, ինչպե՞ս եք»:

2. Mann: Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut! Und Ihnen ?

Տղամարդ. «Բարի լույս, տիկին Շնայդեր։ Շնորհակալություն, լավ։ Իսկ դու՞ք»։

1. Mann: Guten Tag, Frau Kamp.
Տղամարդ. «Բարի օր, տիկին Քամփ»:

2.  Frau: Guten Tag! Wie geht es Ihnen?  

Կին. Բարի oր, Ինչպե՞ս եք

3. Mann: Sehr gut , danke. Und Ihnen?

Տղամարդ. «Շատ լավ, շնորհակալություն: Իսկ դու՞ք»: 

1. Mann: Hey , Lena! Na, wie geht’s?
 Տղամարդ. «Հե՜յ Լենա: Ինչպե՞ս ես»։

2. Frau: Hallo , Opa!

Կին. «Բարև, պապիկ»:

1. Mann: Hallo, Sarah. Wie geht’s dir?
Տղամարդ. «Բարև Սառա: Ինչպե՞ս ես»:

2. Frau: Hi , Tom! Super , danke. Und dir? 

Կին. «Ողջույն, Թոմ: Հիանալի, շնորհակալություն: Իսկ դու՞»։

EMMA:
Oh, schön!

Էմմա․ Օ՜հ, գեղեցիկ է»:

NICO:
Hm?

Նիքո․ «Հա՞»

EMMA:
Die Tasche ist schön!

Էմմա․ «Պայուսակը գեղեցիկ է»:

NICO:
Entschuldigung? Schön?

Նիքո․ «Կներե՞ք, Գեղեցի՞կ»

EMMA:
Ja, die Tasche!

Էմմա․ «Այո, պայուսակը»:

LISA:
Emma, komm jetzt! Entschuldigung!

Լիզա․ «Էմմա, արի: Կներեք»

NICO:
Adalbert-Stifter-Straße …

Posted in Deutsch, Առցանց ուսուցում

Frage zwei: Was ist das?

                                 Was ist das? 

1)Ist das der Tisch? -Ja,das ist der Tisch.Ist das der Ofen? -Nein,das ist nicht der Ofen,sondern der Stuhl. Ist das der Ofen? -Ja,das ist der Ofen.Wo ist der Stuhl? -Hier ist der Stuhl. Und wo ist der Ofen? -Dort ist der Ofen. 

Der Tisch ist braun. Der Stuhl ist auch braun. Der Ofen ist grau. Ist der Tisch blau? -Nein,der Tisch ist nicht blau,sondern braun.  Ist der Stuhl auch braun? -Ja,der Stuhl ist auch braun.Ist er hellbraun oder dunkelbraun?-Er ist hellbraun,nicht dunkelbraun.Ist der Ofen schwarz? -Nein,der Ofen ist grau. 

2)Ist das die Bank? -Ja,das ist die Bank. Ist das die Uhr? -Nein, das ist nicht die Uhr, sondern die Lampe. Ist das die Uhr? -Ja, das ist die Uhr. Wo ist die Uhr? -Dort ist die Uhr. Und wo ist die Lampe? -Hier ist die Lampe. 

Die Bank ist grün.Die Lampe ist hellrot. Die Uhr ist gelb und weiß. Ist die Lampe schwarz? -Nein, die Lampe ist nicht schwarz,sondern hellrot. Ist die Bank grün? -Ja,die Bank ist grün. Ist die Uhr blau und weiß? -Nein,sie ist gelb und weiß,  nicht blau und weiß. 

3)Ist das das Bett? -Ja,das ist das Bett. Ist hier das Bild? -Nein,hier ist nicht das Bild,sondern das Buch. Ist das das Buch? -Ja,das ist das Buch. Wo ist das Bild? -Das Bild ist dort. Ist es immer dort? -Ja,es ist immer dort. 

Das Bett ist braun. Das Buch Ist rot und weiß. Das Bild ist bunt. Ist ein Bild immer bunt? -Nein,ein Bild ist nicht immer bunt. Es ist bunt oder schwarz-weiß. Ist das Buch rot oder weiß? -Es ist rot und weiß,nicht rot oder weiß. 

  1. Der Tisch, der Stuhl und der Ofen sind männlich. (m)   
  1. Die Bank, die Lampe und die Uhr sind weiblich. (w)          
  1. Das Bett, das Buch und das Bild sind sächlich. (s) 

Das ist ein Tisch.Hier ist ein Stuhl. Dort ist ein Ofen.                         Was ist das? -Das ist ein Tisch. Der Tisch ist braun. Er ist braun.  Was ist das? -Das ist ein Stuhl.Der Stuhl ist auch braun.  Er ist  auch braun.                    Was ist das? -Das ist ein Ofen. Der Ofen ist grau. Er ist grau. 

Hier ist eine Bank. Dort ist eine Lampe. Das ist eine Uhr.        Was ist das? -Das ist eine Bank. Die Bank ist grün. Sie ist grün.  Was ist das? -Das ist eine Lampe. Die Lampe ist hellrot.Sie ist hellrot.                Was ist das? -Das ist eine Uhr. Die Uhr ist gelb und weiß. Sie ist gelb und weiß. 

Dort ist ein Bett. Hier ist ein Buch. Das ist ein Bild.                      Was ist das? -Das ist ein Bett. Das Bett ist hellbraun. Es ist hellbraun.                   Was ist das? -Das ist ein Buch. Das Buch ist rot und weiß. Es ist rot und und weiß.    Was ist das? -Das ist ein Bild. Das Bild ist bunt oder schwarzweiß. Es ist bunt oder  schwarzweiß. 

Hier ist ein Stuhl. Das ist mein Stuhl. Der Tisch dort ist nicht mein Tisch. Auch der Ofen ist nicht mein Ofen. 

Das ist eine Uhr.  Das ist meine Uhr. Die Lampe ist nicht meine Lampe und auch die Bank ist nicht meine Bank. 

Dort ist ein Buch. Das ist mein Buch. Auch das Bild ist mein Bild. Das Bett dort ist nicht mein Bett. 

Herr Richter ist der Vater. Er ist nicht mein Vater. Mein Vater ist nicht hier. Auch mein Onkel und mein Großvater sind nicht hier. 

Frau Richter ist die Mutter. Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist nicht hier. Auch meine Tante und meine Großmutter sind nicht hier. 

                 Frage zwei: Was ist das? 

Aufgabe 5.                                                                                            

 Der Tisch, ein Tisch, die Bank, eine Bank, der Stuhl, ein Stuhl, das Bett, ein Bett, das Buch, ein Buch, die Lampe, eine Lampe, die Uhr, eine Uhr, der Ofen, ein Ofen, das Bild, ein Bild, der Morgen, ein Morgen, der Abend, ein Abend, die Nacht, eine Nacht,  der Tag, ein Tag, die Person, eine Person , die Frage, eine Frage.                                    Ist das Bild männlich oder weiblich? -Das Bild ist nicht  männlich und auch nicht weiblich, sondern sächlich. Was ist auch sächlich? -Das Bild und das Bett sind sächlich. 

Aufgabe 6.                                                                                             

 Das ist ein Tisch. Das ist nicht mein Tisch. Wo ist mein Tisch?    Das ist eine Bank.Das ist nicht meine Bank.Wo ist meine Bank? Das ist ein Buch. Das ist nicht mein Buch. Wo ist mein Buch?       

Das ist ein Stuhl. Das ist nicht mein Stuhl. Wo ist mein Stuhl?  Das ist ein Bett. Das ist nicht mein Bett. Wo ist mein Bett?        Das ist eine Uhr. Das ist nicht meine Uhr. Wo ist meine Uhr?      Das ist eine Lampe.Das ist nicht meine Lampe.Wo ist meine Lampe?                                         Das ist ein Ofen. Das ist nicht mein Ofen. Wo ist mein Ofen?      Das ist ein Bild. Das ist nicht mein Bild. Wo ist mein Bild?            Das ist eine Familie. Das ist nicht meine Familie. Wo ist meine Familie?  

Aufgabe7.                                                                                           

Das ist der Ofen. Er ist schwarz. Hier ist die Bank. Sie ist grün. Dort ist das Bild. Es ist bunt. Das ist mein Stuhl. Er ist dort. Das ist mein Tisch. Er ist auch hier. Das ist meine Lampe. Sie ist  weiß und hellrot. Wo ist mein Bett? -Dort ist es. Wo ist meine Uhr? -Dort liegt sie. Wo ist mein Buch? -Hier liegt es.  

Aufgabe 8.                                                             

Die Familie Richter ist eine Familie. Sie ist nicht meine Familie. Meine Familie ist die Familie Cherqezyan. Herr Richter ist der Vater. Er ist nicht mein Vater. Mein Vater ist Herr Cherqezyan. Frau Richter ist die Mutter. Sie ist nicht meine Mutter.  Meine Mutter ist Frau Savtalyan. Die Tante hier ist in Deutschland. Sie ist nicht meine Tante. Meine Tante ist in Armenien. Der Onkel dort ist auch in Deutschland. Er ist auch nicht mein Onkel. Mein Onkel ist in Armenien.

Aufgabe 10.                                                                                              

Ist das schwarz oder weiß? -Das ist schwarz. Ist das schwarz oder bunt? -Das ist nicht schwarz und nicht bunt,sondern weiß.   Ist rot immer hellrot? -Nein,rot ist hellrot oder  dunkelrot. Ist Frau Richter männlich oder weiblich? -Frau Richter ist weiblich.  Ist Maria männlich oder sächlich? -Maria ist nicht männlich und nicht sächlich,sondern weiblich. Ist ‘Tisch’ männlich oder weiblich? -Der Tisch ist männlich. Ist ‘Lampe’ weiblich oder  sächlich? -Die Lampe ist weiblich. Ist ‘Bild’ weiblich oder  sächlich? -Das Bild ist sächlich.