Posted in English

Exercises

1. What Is your name?

My name is Shirley

Frank.

2. What is your address?

– My address is  175 Grand Central Parkway. 
3. What is your. phone number?

My phone number is 718-1930
4. Where are you from?

– I am  from New York. 
5. I  am a pupil.

6. My father is not a teacher, he is a scientist. 7. Is your aunt a doctor?

Yes, she is 

. 8. Are they at home?

– No, they are not at home, they are  at work.

9. My brother is a worker. He Is  at work. 10. Are you an engineer?

– Yes, I am 

. 11 is your sister a typist?

– No, she is not a typist, she is a student. 

12.is your brother at school?

– Yes, he is

13.Is your sister at school?

No, she is not at school.

14. My

sister is at home. 

15.Is this your watch?

Yes, it is  

16. She is an actress. 

17. This Is my bag. 

18. My uncle is an office worker. 

19. He is at work

20. Helen is a painter. She has some fine pictures. They Are on the walls. She has much paper. It on the shelf. The shelf is brown. It is on the wall. Helen has a brother. He is a student. He has a family. His wife is not from St Petersburg, she is from Moscow.

Posted in English

My favorite book and film

So i have a lot of favorite books and movies and each one gives me a special emotions. In each new book and movie i have something new to learn. In fact, it is very difficult to choose the most favorite from all that, that’s why i will just talk about the last movie i watched and book i read. 

A few days ago i watched a movie about Steve Jobs and i want to tell about my opinion. 

In my opinion, if a person has a little determination then nothing can be impossible for him. The vivid example of Steve Jobs, the founder of Apple’s , that was already clear from the film about him and clear point of view of his purposefulness. The most important thing is also not to break and not to give up every time you try it again. Because every time you try it again from the beginning you get experience of it and also you will get the results you want in the end. But one more important thing that if the end you get what you want never forget who helped you in your dream way, at your worst the people who were not left alone at your difficult time.

Posted in English

Homework

Once there lived  a king. His name was Midas. He had a little daughter. They lived in a beautiful palace with a wonderful garden around it. Now  the king was very fond of  the gold. He loved  gold more than anything else in the world. One day, when the   king was looking at his gold, the young man appeared before him.

“You are very rich man, Midas, said young man.

“Yes,” said the king,

“but I would like to be richer. I would like to have  a golden touch. I want everything that I touch to turn into a gold.”

The young man was magician, and he gave king a golden touch which he wanted to have. king was very happy. He touched the table, and the table became gold. He went into a garden. There were beautiful roses in the  garden. He touched the roses, and they also became gold.The king’s daughter, who loved roses very much, saw it and began to cry.

“Don’t cry, dear daughter,” said king and touched his daughter’s head.

The next moment the girl turned into a beautiful gold statue.

Posted in English

Homework

a) It’s possible that the stones for Stonehenge were moved by a system of levers.
might
The stones for Stonehenge __________ by a system of levers.

b) It is almost certain that the material to build the Sphinx of Giza was transported down the Nile. must

The material to build the Sphinx of Giza _____ down the Nile.


c) The construction of the Great Pyramid of Giza probably involved up to 50,000 workers.
could
The construction of the Great Pyramid of Giza _ _____up to 50,000 workers.

d) Perhaps the Nazca Lines in Peru were a map of underground water supplies.  May 

The Nazca Lines in Peru ____ a map of underground water supplies.


e) The Easter Island statues obviously didn’t come from outer space.
can’t
The Easter Island statues _____from outer space.

f) Machu Picchu was almost definitely built as a fortress against powerful enemies.  been 

Machu Picchu _ as a fortress against powerful enemies

Posted in English

Homework

Task 1

a) I don’t particularly like watching television. I can take it or leave it .

b) When I go on holiday, all I want is some peace and quiet.

c) I vacuum my car regularly because I like it to be clean and tidy.

d) It’s 200 kilometres to the coast from here, give or take a few kilometres.

e) My computer is getting old. Sooner or later I’ll have to buy a new one.

f) I don’t eat chocolate for weeks. Then I’ll eat three bars in one day! It’s all or nothing with me.

g) My teenagers treat our house like a hotel. They just come and go as they please.

Posted in English

Homework

Task 1

We got married on a warm Saturday in spring. 

We had a party in the evening.

 During the party we danced and everyone had a lovely time.

 At ten o’clock at night we drove to the airport to go on my surprise honeymoon.

During the flight my husband told me we were going to Cuba. 

We landed at four o’clock on Sunday morning. 

At eight o’clock on Sunday evening the island experienced a terrible hurricane. 

We flew out on Monday morning after the shortest honeymoon in history!

Posted in հայոց պատմություն

Շուշիի ազատագրումը

Անառիկ համարվող քաղաքը չորս կողմից շրջապատված էր սարերով, Շուշին պաշտպանում էր լավ զինված ադրբեջանական կայազորը՝ մոտ 2500 զինվոր ու սպայով։
Քաղաքի ազատագրումը սկսվեց մոտ երեք հազար հայ զինվորով։ Ռազմական պրակտիկայում ուժերի այդպիսի համադրությունն անհեթեթություն էր, քանի որ նման դեպքերում հարձակվող կողմի անձնակազմն առնվազն երեք անգամ պետք է գերազանցի պաշտպանվող կողմին։ Պետք է նշել նաև, որ հայկական կողմը որակյալ ու ժամանակակից զենքի պակաս ուներ։
նախատեսվում էր քաղաք մտնել մայիսի 5-ին, սակայն այդ օրը առատ ձյուն էր տեղացել։ Եղանակային անոմալիան ստիպեց հայկական հրամանատարությանը՝ գործողությունն իրականացնել մայիսի 8-ին։
Հրամանատար՝ Արկադի Տեր-Թադևոսյան:
Ռազմաճակատի ընդհանուր գիծը մոտավորապես 40 կիլոմետր էր և ընդգրկում էր չորս հարվածային ուղղություն։ Հյուսիսային ուղղության հրամանատար նշանակվեց Վալերի Չիթչյանը, Շոշի ուղղության հրամանատար՝ Արկադի Կարապետյանը, Հարավային (Բերձորի) ուղղության՝ Սամվել Բաբայանը, Ջանհասան–Քյոսալար ուղղության հրամանատար՝ Սեյրան Օհանյանը[1]։

Շուրջ 300 զինվորից կազմված պահեստային ստորաբաժանման հրամանատար էր նշանակվել Յուրա Հովհաննիսյանը:
Մայիսի 8-ի գիշերը ՝ 2 -ն անց 30- ին սկսվեց ընդհանուր գրոհը : Մայիսի 9- ին թշնամին դիմեց փախուստի : Հակառակորդը տվեց 300 զոհ , 600-700 վիրավոր , 13 գերի : Հայկական կողմն ունեցավ 70 զոհ և 120 վիրավոր :
Շուշիի հաղթանակն ամրապնդեց հայերի հավատը հաղթանակի հանդեպ:

Posted in հայոց պատմություն

ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը

1991 թ. Հայաստանի անկախության վերականգնմամբ անխուսափելի դարձավ նոր՝ ազգային սահմանադրության ընդունումը։ Սահմանդրությունն ընդունվեց 1995 թ. հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով։ Սահմանադրության ընդունումից հետո հուլիսի 5-ը դարձավ պետական տոն՝ Սահմանադրության օր։

Սահմանադրությունն ամրագրեց Հայաստանի Հանրապետության բնույթը՝ որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական պետության, հռչակեց մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանեց հանրապետության կառավարման ձևը՝ հիմնված օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի վրա։ Սահմանադրությամբ ձևավորվեց կիսանախագահական կառավարման ձև՝ պետության գլխին՝ Հանրապետության Նախագահին վերապահված լայն լիազորություններով։

Posted in հայոց պատմություն

Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը

1991 թ. սեպտեմբերի 21 -ին հանրապետությունում անցկացվեց հանրաքվե:
Քվեարկության դրվեց հետևյալ հարցը.<< Համաձա՞յն եք ,որ ՀՀ-ն լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ՝ԽՍՀՄ- ի կազմից դուրս>>: Հանրապետության բնակչության մեծամասնությունը ՝2 մլն 43 հազ. մարդ կողմ քվեարկեց:
1991 թ. սեպտեմբերի 23 -ին հանրապետության Գերագույն խորհուրը Հայաստանը հռչակեց անկախ պետություն:
Հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանում անցկացվեցին նախագահական ընտրություններ : Ձայների ճնշող մեծամասնությամբ (83%) նախագահ ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իսկ փոխնախագահ ՝Գագիկ Հարութունյանը:

Posted in հայոց պատմություն

Հայկական դիվիզիաները Մեծ հայրենական պատերազմում

Հայրենական մեծ պատերազմին մոտ 600 հազար հայ է մասնակցել Հայաստանից, Սփյուռքից ու ԽՍՀՄ հանրապետություններից։Ձեւավորվել է մի քանի հայկական դիվիզիաներ:Դիվիզիաները ակտիվ մասնակցություն են ունեցել գերմանաֆաշիստական նվաճողների դեմ պայքարին, ոմանք հասել են մինչեւ Եվրոպա ու Բեռլին։
Հայկական դիվիզիաներից «ամենաավագը»՝ 76-րդ հրաձգային դիվիզիան, Հայկական ԽՍՀ-ում ձեւավորվել է 1920-ի դեկտեմբերին։Մասնակցել է Ստալինգրադի ճակատամարտին, որի ժամանակ պահել է ռազմավարական կարևոր կետ Կլեցկայա կայարանը:
390-րդ հրաձգային դիվիզիան ստեղծվել է 1941-ին Վրաստանի տարածքում։ Մասնակցել է Կերչ- Ֆեոդոսիայի գործողությանը, Կերչի համար արյունահեղ մարտերին։Կերչից հետո դիվիզիան լուծարվել է ու նրանք, ում հաջողվել է ողջ մնալ, միացել են Սեւաստոպոլի պաշտպանների շարքերին։
409-րդ հրաձգային դիվիզիան ձեւավորվել է 1941-ի օգոստոսին ու դեկտեմբերին արդեն տեղափոխվել է Հյուսիսային Կովկաս։Դիվիզիան հայտնի է նրանով, որ ազատագրել է չորս եվրոպական մայրաքաղաքներ՝ Վիեննան, Բուխարեստը, Բուդապեշտը, Պրահան։

89-րդ Թամանյանական դիվիզիան՝ հայկական ամենահայտնի դիվիզիաներից մեկը։ Այն ստեղծվել է 1941-ին, ու 1942-ին արդեն մասնակցել է մարտական գործողություններին։ Անցել է մարտական ուղին Կովկասից մինչեւ Բերլին։ Միակ ազգային դիվիզիան, որը մասնակցել է Բեռլինի գրավմանը։Դիվիզիան նաև մասնակցել Թաման թերակղզու ազատագրմանը, ինչի համար էլ ստացել է իր անվանումը։9 զինվոր ու սպա արժանացել է ԽՍՀՄ հերոսի կոչմանը։