Posted in English

Homework(30.10.2020)

Ex 6

 • Russia the biggest country in the world.
 • I don’t like my new bike. It’s not as good as my old one.
 • Skydiving is the most exciting thing I’ve ever done.
 • This book is slightly easy than the last one.. but not much.
 • What is the by far the most popular sport in the world?

Ex 7

 1. Did you go shopping yesterday?
 2. Who likes chocolate?
 3. They met while they were teaching together in Spain.
 4. He is by far the most intelligent boy in the class.
 5. Why do you hate football so much?
 6. I’ve been knowing Olivia for two years.
Posted in գրականություն

Հրանտ Դինք «Երկու մոտ ժողովուրդ, երկու հեռու հարևան»

 • համացանցի օգնությամբ փորձիր պարզել` ով է Հրանտ Դինքը

Հրանտ Դինքը պոլսահայ լրագրող, Թուրքիայում հայերեն և թուրքերեն լեզուներով տպագրվող միակ ամսաթերթի՝ «Ակոսի» գլխավոր խմբագիրը, Թուրքիայի մտավորականներից մեկը, ով հայտնի էր իր անվախ ելույթներով, քաղաքական ամենախճճված խնդիրները մեկնաբանող համարձակ հոդվածներով։

 • գրավոր ներկայացրու քո վերաբերմունքը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին

Հայ֊Թուրքական հարաբերությունները մի շարք պատմական և քաղաքական հարցերի պատճառով գտնվում են լարված վիճակում։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հայտարարված է եղել, որ Հայաստանը և Թուրքիան համաձայնվել են երկկողմ դիվանագիտական ճանաչում հաստատել։ Սակայն դիվանագիտական հարաբերությունների Հայաստանի կողմից նախաձեռնած այդ քայլը հաջողությամբ չի ավարտվել, քանի որ Թուրքիան հենց սկզբից էլ ցույց է տվել, որ չի պատրաստվում վավերացնել նոր պայմանագրերը մինչ դեռ լուծված չէ Արցախի խնդիրը Ադրբեջանի օգտին։ Թուրքիան և Հայաստանը ունեն ոչ պաշտոնական հարաբերություններ։

Posted in English

Homework(29.10.20)

Ex 1

 • What sports are you good at?
 • What have you spent the most money on?
 • Who were you having dinner with yesterday?
 • What kind of music are you interested in?
 • What sort of things do you worry about? 

Ex 2

 • What did I see?
 • Who spoke with my brother yesterday?
 • Who gave her watch?
 • Which car she chose?
 • What arrived this morning?

Ex 3

 • I travel abroad from time to time.
 • I hardly ever come to my English class.
 • I like wearing a hat all time.
 • I don’t often come to school by car.
 • I always walk very fast.
Posted in Իրավունք

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հ ո դ վ ա ծ  1

Սույն Կոնվենցիայի նպատակների համար երեխա է համարվում տասնութ տարին չլրացած յուրաքանչյուր անձ, եթե նրա նկատմամբ կիրառվող օրենքով նա չափահասության չի հասնում ավելի վաղ:

Հ ո դ վ ա ծ  6

 1. Մասնակից պետություններն ընդունում են, որ յուրաքանչյուր երեխա ունի կյանքի անկապտելի իրավունք:
 2. Մասնակից պետությունները հնարավոր առավելագույն չափով ապահովում են երեխայի գոյատևումը և առողջ զարգացումը: 

Հ ո դ վ ա ծ  11

 1. Մասնակից պետությունները միջոցներ են ձեռնարկում երեխաների ապօրինի տեղափոխումների և արտասահմանից չվերադառնալու դեմ պայքարելու համար:
 2. Այդ նպատակով մասնակից պետությունները նպաստում են երկկողմ կամ բազմակողմ համաձայնագրերի կնքմանը կամ գործող համաձայնագրերին միանալուն: 

Հ ո դ վ ա ծ  14

 1. Մասնակից պետությունները հարգում են երեխայի՝ մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունքը:
 2. Մասնակից պետությունները հարգում են ծնողների և համապատասխան դեպքերում օրինական խնամակալների իրավունքն ու պարտականությունները՝ երեխայի զարգացող ընդունակություններին համապատասխան, ուղղություն տալու երեխային իր իրավունքներն իրականացնելիս: 
 3. Իր կրոնը կամ հավատը դավանելու ազատությունը կարող է ենթարկվել միայն այնպիսի սահմանափակումների, որոնք նախատեսված են օրենքով և անհրաժեշտ են պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության բարոյականության և առողջության կամ այլ անձանց հիմնարար իրավունքների կամ ազատությունների պաշտպանության համար:

Հ ո դ վ ա ծ  15

 1. Մասնակից պետությունները ճանաչում են երեխայի՝ միավորումների և խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը:
 2. Այդ իրավունքների իրականացումը ենթակա չէ որևէ սահմանափակման, բացի այնպիսիներից, որոնք սահմանվում են օրենքի համաձայն և ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ են ի շահ ազգային անվտանգության կամ հասարակական ապահովության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության կամ բարոյականության կամ այլ անձանց իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության: 

Հ ո դ վ ա ծ  16

 1. Ոչ մի երեխա չպետք է ենթարկվի իր անձնական կյանքի, ընտանիքի կյանքի, բնակարանի կամ նամակագրության անձեռնմխելիության կամայական կամ ապօրինի միջամտության, կամ իր պատվի և հեղինակության նկատմամբ ապօրինի ոտնձգության:
 2. Երեխան նման միջամտությունից կամ ոտնձգությունից օրենքի կողմից պաշտպանության իրավունք ունի:

Հ ո դ վ ա ծ  25

Մասնակից պետությունները ճանաչում են խնամելու, պաշտպանության կամ ֆիզիկական, կամ հոգեկան հիվանդությունների բուժման նպատակով իրավասու մարմինների կողմից տեղավորված երեխայի իրավունքը՝ պարբերաբար վերանայելու երեխայի բուժման ընթացքը և իր տեղավորման հետ կապված մյուս բոլոր հանգամանքները:

Հ ո դ վ ա ծ  31

 1. Մասնակից պետությունները ճանաչում են երեխայի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան խաղերին ու զվարճալի միջոցառումներին և մշակութային կյանքին ազատորեն մասնակցելու և արվեստով զբաղվելու իրավունքը: 
 2. Մասնակից պետությունները հարգում և խրախուսում են երեխայի՝ մշակութային և ստեղծագործական կյանքին բազմակողմանիորեն մասնակցելու իրավունքը և նպաստում են մշակութային ու ստեղծագործական գործունեության, հանգստի և ժամանցի համար համապատասխան և հավասար հնարավորությունների տրամադրմանը:

Հ ո դ վ ա ծ  33

Մասնակից պետությունները ձեռնարկում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, ներառյալ՝ օրենսդրական, վարչական, սոցիալական և կրթական միջոցները, որպեսզի երեխաներին պաշտպանեն թմրանյութերի և հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի օգտագործումից, ինչպես դրանք սահմանված են միջազգային փաստաթղթերում, և կանխեն երեխաների ներգրավումն այդպիսի նյութերի ապօրինի արտադրության ու առևտրի մեջ:

Posted in հայոց պատմություն

«Հերոսապատում» նախագիծ

Զեյթունի հերոսամարտ

Զեյթունի հերոսամարտ 1915–16 թթ-ին զեյթունցիները դիմեցին ինքնապաշտպանության, սակայն, ավարտվեց անհաջողությամբ։ 1915 թ-ի մարտին Զեյթունի հայերը բռնի տեղահանվեցին և քշվեցին Դեյր էզ Զորի անապատը։ Նրանց մեծ մասը կոտորվեց, փրկվածները տարագրվեցին։ Առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի պարտությունից հետո ֆրանսիական զորքերը գրավել են Կիլիկիան։  1919 թ-ի օգոստոսին Զեյթունի և շրջակա գյուղերի 1050 բնակիչներ վերադարձել են իրենց բնօրրանը, հիմնել Ազգային խորհուրդ՝ Արամ Չոլաքյանի գլխավորությամբ։ Բայց 1921 թ-ի հունիսին զեյթունցիները ստիպված էին ընդմիշտ լքել իրենց քաղաքը։ Զեյթունի իրադարձությունները լայն արձագանք գտան հայ իրականության մեջ և բազմաթիվ հայ գրողների՝ Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի, Նահապետ Ռուսինյանի, Սմբատ Շահազիզի, Հարություն Չաքրյանի, Սիամանթոյի, Դանիել Վարուժանի, Հովհաննես Թումանյանի, Րաֆֆու, Մուրացանի և ուրիշների գործերում, իսկ ժողովուրդը հյուսել է երգեր։ Մեծ եղեռնը վերապրած և 1946 թ-ին հայրենիք ներգաղթած զեյթունցիները Երևանի հյուսիսային մասում հիմնադրել են Զեյթուն թաղամասը։

Մուսալեռան հերոսամարտ

Ստեղծվեց հատուկ զինվորական մարմին՝ Եսայի Յաղուբյանի ղեկավարությամբ: Կարևոր դեր էին կատարում նաև Պետրոս Տմլաքյանը, Պետրոս Թութագլյանը, Տիգրան Անդրեասյանը և ուրիշներ: Լեռ բարձրացողների մեծ մասը կանայք ու երեխաներ էին, որոնց համար շտապ խփվեցին վրաններ: Հատուկ  ուշադրություն դարձվեց դիրքերի ու պատնեշների կառուցմանը: Ռազմիկները ընդամենը 600-ն էին՝ սահմանափակ թվով զենքով ու փամփուշտներով: Լեռան պաշտպանությունը բաժանվեց 4 շրջանի, որտեղ ամրացան մարտական ջոկատները: Օգոստոսի 7-ին թշնամին սկսեց իր առաջին հարձակումը, բայց հանդիպեց համառ դիմադրության և 6 ժամյա մարտերից հետո, կորուստներ տալով, նահանջեց: Օգոստոսի 10-ին թշնամին նորից հարձակվեցին 5.000-անոց զորքով՝ թնդանոթների ուղեկցությամբ:

Դրությունը բավականին ծանր էր, բայց հայ մարտիկները, համառ մարտեր մղելով, 12-ժամյա ճակատամարտից հետո հետ մղեցին թշնամուն՝ պատճառելով նրան ծանր կորուստներ: Օգոստոսի 19-ին թշնամին ձեռնարկեց ավելի խոշոր հարձակում 9.000-անոց կանոնավոր զորքով ու հրոսակախմբերով: Մարտերը շարունակվեցին 2 օր անընդմեջ: Թուրքերը մի քանի կետերում ճեղքեցին հայերի պաշտպանության գիծը, բայց հաջողության չհասան, և, ի վերջո, տալով մեծ կորուստներ՝ նահանջեցին: Չկարողանալով կոտրել մուսալեռցիների դիմադրությունը՝ թուրքերը միառժամանակ հրաժարվեցին նոր հարձակումից և որոշեցին լեռը պաշարելով՝ սովամահ անել հայերին: Նրանք այդտեղ կենտրոնացրին 15.000 զորք: Մուսալեռցիների դրությունը խիստ ծանրացավ: Վերջանում էին պարենն ու ռազմամթերքը: Պետք էր օգնության դիմել: Ինքնապաշտպանության ղեկավարները հույս ունեին օգնություն ստանալ ծովից, ուր կարող էին երևալ դաշնակիցների մարտանավերը: Որպես ազդանշան լեռան ծովահայաց եզրին բարձրացվեցին սավաններից պատրաստված 2 դրոշակներ, որոնց վրա պատկերված էին կարմիր խաչեր և գրված «քրիստոնյաները վտանգի մեջ են»: Դրանց շուրջը վառվում էին խարույկներ՝ անցնող նավերի ուշադրությունը գրավելու համար: Երկար ժամանակ հորիզոնում մարտանավ չէր երևում։ Մի քանի մարդ ուղարկվեցին Հալեպ ու Ալեքսանդրեթ՝ դաշնակիցների հետ կապվելու հույսով, սակայն, ապարդյուն: Վերջապես սեպտեմբերի 5-ին ծովում երևաց «Գիշեն» ֆրանսիական ռազմանավը, որը մակույկ ուղարկեց ափ և վերցրեց ժամապահներին: Իմանալով հայերի դրության մասին՝ ռազմանավի հրամանատարությունը հրաման արձակեց հրետակոծել թուրքական դիրքերը և հեռացավ հայերին օգնություն հասցնելու խոստումով:

Posted in Քաղաքագիտություն

Հետազոտական աշխատանք

Քաղաքագիտություն կամ Քաղաքական գիտություն, գիտություն քաղաքականության վերաբերյալ, ուսումնասիրում է մարդու և հասարակության կապը պետական և ոչ պետական կառույցների, պետության և այլ կառույցների հետ, ուսումնասիրում է նաև պետության վարած քաղաքականությունը և դրա նպատակահարմարությունը առանձին ոլորտներում։ Այդ մասին նշվում է Արիստոտելի «Պոլիտիկա» աշխատության մեջ, որը նվիրված է հին հունական 100-ից ավելի քաղաք-պետությունների հասարակական կյանքի ուսումնասիրությանը։

Նախնադարյան արվեստ, նախնադարյան մշակութային ամբողջությունն է:Հնագույն արվեստի գոյության անվիճելի վկայությունների թվին են պատկանում ուշ պալեոլիթի հուշարձանները (մ. թ. ա. 40-35 թվականներ)՝ աբստրակտ նշաններ, որոնք փորագրված են ժայռային մակերեսներին, ձեռքի վրձինների նկարազարդումներ, անիմալիստական քարանձավային պատկերներ, ոսկորից և քարից փոքր կենդանակերպ և մարդակերպ քանդակներ, փորագրություններ, ոսկորների, քարե սալիկների և եղջյուրների վրա արված հարթականդակներ:

Գաղափարախոսություն, գաղափարների և հայացքների համակարգ, արտացոլում է հասարակության տարբեր խավերի, խմբերի վերաբերմունքը իրականության հանդեպ, արտահայտում է նրանց արմատական շահերը, մտայնությունը և պահանջները։

Posted in English

Homework(26.10.2020)

Ex 2

 1. He wasn’t very talkative — he was very quiet
 2. He’s a bit shy — he’s under-confident
 3. Liz tends to dominate the conversation — Liz talks too much
 4. It wasn’t particularly interesting — it was boring
 5. You can be so mean — she’s impossible
 6. He’s not bad-looking — he’s good-looking
 7. Liz isn’t exactly old- Liz is young
 8. She can be rather difficult- You’re horrible
 9. She can be a bit bossy — she’s controlling

Ex 4

 • She never stops talking — she can be a bit talkative.
 • The restaurant was awful — the restaurant wasn’t very/particularly good.
 • He prefers older women — he tends to go out with older women.
 • She’s rude — she isn’t particularly/exactly polite.
 • He’s big-headed — he’s not particularly/exactly modest.
 • They’re unfriendly — they’re not particularly/exactly friendly.
 • He never gets up before midday — he tends. to get up rather late.
 • Sometimes she looks exhausted — she can look a bit tired.
 • They’re well-off — they’re not particularly/exactly poor.
 • She didn’t help me at all — she wasn’t particularly/exactly helpful.
Posted in English

Homework(22.10.2020)

a) faithful = loyal ≠ unfaithful
b) thoughtful = considerate ≠ thoughtless
c) big- headed = arrogant ≠ modest 
d) down- to- earth = realistic/practical ≠ unrealistic/impractical
e) self- assured = confident ≠ confident
f) outgoing = sociable ≠ shy
g) cheerful= optimistic ≠ miserable
h) self- centered = selfish ≠ unselfish
i) reliable = trustworthy ≠ unreliable
j) witty = amusing ≠ dull
k) broad- minded = tolerant ≠ narrow- minded
l) modest= relaxed ≠ demanding

Posted in հայոց պատմություն

«Մեր գերդաստանը» ընտանեկան նախագիծ

Ըստ նախնիներիս փոխանցած տեղեկությունների՝ Չերքեզյանների տոհմը սերում է Արևմտյան Հայաստանի Մուշ քաղաքից։ Նախնիներս, գաղթելով Արևմտյան Հայաստանից, բնակություն են հաստատել Արևելյան Հայաստանի հյուսիսում։

Ազգանվանս առաանձնահատկությունը ընդգծում է տվյալ ժամանակահատվածում ձևավորված ավանդույթներից մեկը։ Հին ժամանակներում հայերը ազգանվան հիմք էին դարձնում իրենց բնորոշող որևէ յուրահատկություն՝ մասնագիտություն կամ բնակավայր։ Մեր պարագայում տեղի է ունեցել հետաքրքիր մի երևույթ. իմ պապերը ապրել են մի շրջանում, երբ իրենց կողքին ապրել են նաև էթնիկ փոքրամասնություններ՝ եզդիներ, քրդեր, չերքեզներ, ովքեր հիմնականում զբաղվել են անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Ըստ պահպանված տեղեկությունների՝ նախապապս, որպեսզի ընդգծի այդ ազգերի հետ ունեցած մեր հարատև կապը և ընկերական հարաբերությունները, որոշել էր մեր ազգանվան մեջ օգտագործել այդ երևույթը բնութագրող ինչ որ գործոն։ Նրա ընտրությունը դարձել է մեր տոհմի յուրօրինակ գաղափարանիշներից մեկը, որի կրողն էլ այժմ հանդիսանում եմ ես…և այսպես էլ առաջացել է Չերքեզյան ազգանունը…

Posted in Էկոլոգիա

Էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը

Էկոհամակարգի հատկանիշներն են  ՝ ինքնավերականգնումը, փոփոխությունները և կլիման :Առանց հատկանիշների էկոհամակարգի բնականոն հունը կխախտվի: Օրինակ ՝ ծառը կտրեն, ապա ժամանակի ընթացքում այն վերականգնվելով հավասարակշռում է էկոհամակարգի իր բաղկացուցիչ մասը:

Մեզ շրջապատող էկոհամակարգերից են ՝ անտառը,ծովը, գետը և այլն: Օրինակ ՝ անտառի, ծովի, գետի առանձնահատկությունները կայանում են նրանում, որ նրանք ունեն կենդանական ու բուսական բազմատեսակ աշխարհ:

Մարդը կարող է ազդել մեզ շրջապատող էկոհամակարգի վրա, քանի որ վերջ ի վերջո մարդը հանդիսանում է էկոհամարգի անբաժանելի մաս: Ամեն ինչ սահմանափակվում է մարդով և վատապես ազդելով նրա վրա, ազդում է նաև ինքն իր վրա:

Էներգիայի հոսքը դիտվում է, որպես ավտոտրոֆ օրգանիզմներին էներգիայի փոխանցում դրսից, այնուհետև սննդային շղթայով անցնում էր մեկ մակարդակից՝ մյուսին: Եթե էկոհամակարգում բացակայեր էներգիայի հոսքը, ապա չէին իրագործվի կենսական ռեակցիաներ:

Ֆոսֆորի բացակայության դեպքում կենդանիների և բույսերի մեջ ընթացող նյութերի  փոփոխություն տեղի չի ունենա, մարդու օրգանիզմում ոսկրային հյուսվածքները կթուլանան, առանց ֆոսֆորի հնարավոր չէ սպիտակուցի սինթեզը:

Ածխածնի բացակայությունը կարող է հանգեցնել բույսերի հյուծմանը, օդի վերացմանը, օրգանական նյութերի նվազեցմանը: Քանի որ ածխածնի բացակայության դեպքում չի կատարվի ֆոտոսինթեզ, օրգանական նյութերի առաջացում և օդի բացակայություն: