Рубрика: Էկոլոգիա

«Տուն» ֆիլմի վերլուծություն

Դեռ վաղ ժամանակներից, մարդկությունը սկսեց օգտվել բնության բարիքներից, չհասկանալով հասցրած վնասները, ստեղծվեցին սարքեր, որոնք մինչ այժմ անխնա կերպով օգտագործվում են: Այս ամենի պատճառով երկիր մոլորակը ունի բնապահպանական մեծ խնդիրներ, որոնք կբերեն կյանքի արագ ոչնչացման: Ներկայումս մեզ անհանգստացնում են հետևյալ խնդիրները`

1. Երկրագնդի մթնոլորտի աղտոտումը և օզոնի շերտի քայքայումը: 

2. Երկրագնդի անտառազրկումը:

3. Հողերի վատթարացումը և էրոզիան:

4. Անապատացումը:

5. Համաշխարհային օվկիանոսի աղտոտումը:

6.Կենսաբանական տեսակների բազմազանության հիմնախնդիրներ:

7.Քաղցրահամ ջրերի որակի վատացումը:

Խնդիրներ լուծման համար պետք է ամեն մի անձ իր հերթին խնայողաբար օգտագործի ջուրը կամ էլէկտրականությունը, պլաստիկ իրերը փոխանակել բնական մատերյալներից պատրաստված իրերով և պարզապես չաղտոտել շրջակա միջավայրը:

Рубрика: Էկոլոգիա

«Կղզի» մուլտֆիլմի վերլուծությունը

Մուլտֆիլմում ներկայացված են այնպիսի բնապահպանական խնդիրներ ինչպիսիք են ծառահատումները, նավթահանքերի շահագործումը, շրջակա միջավայրի աղտոտումը։ Մուլտֆիլմում ներկայացված է մի հասարակ մարդ որ ըկել էր մի կղզի և այնտեղ  մնացել էր երկար տարիներ։Այստեղ տեղի ունեցող գործողությունները պատմում են մարդկանց վերաբերմունքի մասին բնության և առհասարակ շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Մարդիկ չեն հասկանում,որ բնության մի մասնիկն է հենց ինքն անհատն և կարևոր գործառույթ է մարդակենտրոն լինելը և միմյանց օգնելը։Միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք որ միայն բնության ռեսուսները սպառելով կնպաստենք կանաչ միջավայրի վերացմանը և պետք է նպաստենք բնության բարիքների արդյունավետ սպառմանը և վերարտադրմանը։

Рубрика: Էկոլոգիա

Եթե չլիներ ջուրը…

Ջուրը ամենահասարակ  նյութն է մեր մոլորակի վրա, միևնույն ժամանակ ամենատարածվածը ՝ առանց որի հնարավոր չէ ապրել։Առանց ջրի չէր լինի ամենակարևորը՝ օդը։ Ջրի բացակայությունից է, որ տիեզերքի մնացած մոլորակներում կյանք չկա։ Կան շատ երկրներ, որոնք չունեն ջուր, որը պատճառ է դառնում հազարավոր  մարդկանց մահվան։ Երկրի մակերևույթի  70% ը  ջրով է պատված, միևնույն է, եթե քաղցրահամ ջրերը վերանան մարդիկ չեն կարող գոյատևել օվկիանոսային ջրերով։Եվ բոլորս պարտավոր ենք մեր հերթին խնայողաբար օգտվել ջրից։ Միայն մի վայրկյան պատկերացնենք, թե ինչ կլիներ, եթե երկրի վրայից 5 րոպեյով վերանար ջուրը, սա աղետ կլիներ։ Ջուրը մեր կյանքի աղբյուրն է։