Posted in Նախագծային աշխատանք, գրականություն

Կարդում ենք համաշխարհային գրականություն

Պաուլո Կոելո «Միշտ հանգստություն պահպանի´ր »
Պաուլո Կոելո «Լսի´ր սրտիդ ձայնը »
Պաուլո Կոելո «Սովորի´ր մտնել ուրիշի կերպարի մեջ»
Պաուլո Կոելո «Քեզ համար իսկակա´ն ուսուցիչ գտիր»

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s