Posted in հայոց պատմություն

«Հայոց Մեծ Եղեռնը»

Ցեղասպանության պատճառն է եղել նաև տնտեսական գործոնը: Հայերի բնաջնջմամբ թշնամին կարող էր տիրանալ ֆինանսական և նյութական ունեցվածքին: Հայոց ցեղասպանության պատճառները թե՛ ազգային էին, թե՛ քաղաքական, թե՛ կրոնական և թե՛ պատմական ու մշակութային։ 

Առաջին ամիսներին հայերի կոտորածներ տեղի ունեցան Կովկասյան ճակատի մերձակա շրջանում: Տեղի ունեցավ զորահավաք և դրա ընթացքում զինաթափեցին հայերին։ Շատ հայեր իրենց բնակչության վայրերից գաղթեցին: Կալանավորվեցին մեծ թվով հայեր: Կալանավորվեցին պատգամավորներ, գրողներ, երգահաններ՝ Կոմիտասը, Վարուժանը, Զոհրապը, Սիամաթոն և այլոք: ապրիլին Կ․ Պոլսում կալանավորվում են 2300-ից ավել հայտնի գիտնականներ, մտավորականներ ու մշակույթի այլ գործիչներ։ Այսպես սկսվեց փուլերը: 


3. Կարդացե՛ք ստորև ներկայացված նյութը և ներկայացրե՛ք ձեր կարծիքն ու դիրքորոշումը՝
«Ցեղասպանություն-Գենոցիդ».

Հայոց ցեղասպանությունը պատմության մեջ առաջին ցեղասպանությունն է: 1914-1918թթ. Հայոց ցեղասպանության ամենամեծ ալիքն էր` Հայոց Մեծ Եղեռնը, որը կազմակերպեցին և իրականացրին երիտթուրքերը: Կորցրեցինք Անին, Վանը … Հայոց ցեղասպանությունը մասնակիորեն ճանաչած պետություններից են Ավստրալիան, Արգենտինան, Կանադան, Շվեյցարիան, Բրիտանիան և այլն: Ցեղասպանության պատժելիությունը սահմանվել է միջազգային զինվորական դատարանների կանոնադրություններով:

Posted in հայոց պատմություն

Հայաստանը և հայ ժողովուրդը 1-ին Աշխարհամարտի տարիներին

 1. Երիտթուրքերի համար պատերազմը առիթ էր՝ Ռուսաստանի և բալկանյան երկրների հետ դարավոր “հաշիվները մաքրելու” համար: Գլխավոր պատճառը, որ դրդեց երիտթուքերին ներքաշվելու պատերազմի մեջ, թուրք-ռուսական հակամարտությունն էր: Նրանք մտադիր էին իրենց ժողովրդին օգտագործել ռուսների դեմ, սակայն մեծ խոչընդոտ էին հայերը:Ռուսաստանը ևս մեծ ակնկալիքներ ուներ ռուս-թուրքական հերթական պատերազմից: Ցարական ռազմաքաղաքական վերնախավը ձգտում էր ընդլայնելու իր ազդեցության ոլորտները:

 1. 1914-ի սեպտեմբերին թույլատրվեց կազմակերպել հայկական կամավորական ջոկատներ: Սկզբնական շրջանում կազմակերպվեց կամավորական չորս ջոկատ։ Հրամանատարներ նշանակվեցին Անդրանիկը (1-ին ջոկատ), Դրաստամատ Կանայանը (Դրո. 2-րդ ջոկատ). Համազասպ Սրվանձտյանը (3-րդ ջոկատ), Քեռին (Արշակ Գաֆավյան, 4-րդ ջոկատ)։ Ավելի ուշ ստեղծվեցին 5-րդ (հրամանատար՝ Ա. Ջանփոլադյան), 6-րդ և 7-րդ ջոկատները։ 1915-ի վերջին կամավորների ընդհանուր թիվը հասավ մոտ 10 հազար։ 6-րդ ջոկատի հրամանատարն էր Գրիգոր Ավշարյանը, որի զոհվելուց (1915-ի հունվարին) հետո նրան փոխարինեց Հայկ Բժշկյանը։ 7-րդ ջոկատը կազմակերպվեց 1915-ի աշնանը՝ Հովսեփ Արղությանի հրամանատարությամբ։

Հայ կամավորները կռվում էին քաջությամբ։ Մարտական սխրանքներով հատկապես աչքի ընկավ կամավորական 1-ին ջոկատը։ 1915-ի ապրիլին այն հաղթական մարտեր մղեց Սալմաստ գավառի կենտրոն Դիլման քաղաքի մատույցներում: Վանի ազատագրումից հետո հայկական կամավորական չորս ջոկատները գեներալ Տրուխինի զորաբանակի կազմում համառ մարտեր մղեցին Վանա լճի հարավային մասում և, հաղթահարելով հակառակորդի դիմադրությունը, շարժվեցին Մուշի և Բաղեշի ուղղությամբ։ Նրանք նաև գրավեցին այլ քաղաքներ և մեծ դեր խաղացին ապագայում:

Posted in հայոց պատմություն

Անդրանիկ Օզանյան

Անդրանիկ Թորոսի Օզանյանը ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին: Անդրանիկ Օզանյանը առանձնակի դեր է խաղացել Հայ ազատագրական շարժման գործում։ Մասնակցել է իր հայրենի երկրի բնակավայրերի պաշտպանությանը։ Մի քանի տասնյակ ռուսաստանահայեր են միացել Անդրանիկին, որոնց հետ էլ նա գնաց Մուշ և Սասուն՝ որտեղ մարտնչում էր Աղբյուր Սերոբը:

Բուլղարական հրամանատարությունը բարձր գնահատեց հայկական վաշտի մասնակցությունը Առաջին Բալկանյան պատերազմին։ 1915-1916 թվականներին Կովկասյան ճակատի մարտերում ցուցաբերած անձնական արիության և հայկական գնդի հաջողությունների համար Սասունցի Անդրանիկը պարգևատրվել է մի շարք շքանշաններով: Անդրանիկը վիթխարի դեր խաղաց նաև Զանգեզուրի պաշտպանությունում։

Անդրանիկը մահացավ 1927 թվականի օգոստոսին, Չիքո քաղաքի Ռիչարդսոն Սփրինգս հանքային ջրերի առողջարանային համալիրում՝ սրտի կաթվածից:

Նրան են նվիրված մեծ թվով ժողովրդական ստեղծագործություններ, գրքեր և հոդվածներ տարբեր լեզուներով։

Հայտնի ռուս զորավար Յուդենիչը Անդրանիկի մասին ասում էր, որ նա «խենթի պես քաջ է»։

Posted in English

How to create fake news: a guide

Every time you’re online, you are bombarded by pictures, articles, links and videos trying to tell their story. Unfortunately, not all of these stories are true. Sometimes they want you to click on another story or advertisement at their own site, other times they want to upset people for political reasons. These days it’s so easy to share information. These stories circulate quickly, and the result is … fake news.

There is a range of fake news: from crazy stories which people easily recognise to more subtle types of misinformation. Experts in media studies and online psychology have been examining the fake news phenomenon. Read these tips, and don’t get fooled!

 1. Check the source

Look at the website where the story comes from. Does it look real? Is the text well written? Are there a variety of other stories or is it just one story? Fake news websites often use addresses that sound like real newspapers, but don’t have many real stories about other topics. If you aren’t sure, click on the ‘About’ page and look for a clear description of the organisation.

 1. Watch out for fake photos

Many fake news stories use images that are Photoshopped or taken from an unrelated site. Sometimes, if you just look closely at an image, you can see if it has been changed. Or use a tool like Google Reverse Image search. It will show you if the same image has been used in other contexts.

 1. Check the story is in other places

Look to see if the story you are reading is on other news sites that you know and trust. If you do find it on many other sites, then it probably isn’t fake (although there are some exceptions), as many big news organisations try to check their sources before they publish a story.

 1. Look for other signs

There are other techniques that fake news uses. These include using ALL CAPS and lots of ads that pop up when you click on a link. Also, think about how the story makes you feel. If the news story makes you angry, it’s probably designed to make you angry.

If you know these things about online news, and can apply them in your everyday life, then you have the control over what to read, what to believe and most importantly what to share. If you find a news story that you know is fake, the most important advice is: don’t share it!

Posted in English

Hometask

Exercise 1

One morning Amber(1) got up early. The sun(2) was shining and the birds 3 were singing. Amber(4) was very excited because it was the day the big tennis match. Amber went 6 downstairs and into the kitchen, where her father breakfast. Morning. Amber Today is the day he 7) was born. Amber smiled nervousy. Don’t worry. You 8 will be fine. He 9 put some toast into the toaster and(10) Amber 19 opened the fridge. Just as she 11) was taking the butter out, the phone(12) rang. After a few minutes, he put the phone down. Her father(13 had bad news. afrad. The other player(14 was hurt yesterday when she had an accident. The match is off. Amber ate her toast. She was surprised but she didn’t feel disappointed.

Exercise 2

 1. When we were in Canada, we went skiing almost every day.
 2. About four years ago, I decided to become a chef.
 3. Georgia was having a shower when someone knocked at the door.
 4. Holly and I ran from the house to the taxi because it was raining heavily.
 5. Two men were arguing outside, so I went to see what was happening.
 6. Daniel was calling you at one o’clock yesterday, but you were here with me.
 7. We were eating breakfast when a letter came through the letter box.
 8. As I walked past the window, I saw that Paula was making a cake.
 9. I was dreaming about my favourite band when the alarm clock went off.
 10. While I was practising the trumpet late last night, a neighbour came to complain.