Posted in գրականություն

Վահան Տերյան նախագիծ

Տերյանը՝ որպես գրական հայերենի հիմնադիր

Ձայնագրություն՝

  1. Ծնունդդ Շնորհավոր, Վահան Տերյան Մաս 1
  2. Ծնունդդ Շնորհավոր, Վահան Տերյան Մաս 2
  3. Ծնունդդ Շնորհավոր, Վահան Տերյան Մաս 3
  4. Ծնունդդ Շնորհավոր, Վահան Տերյան Մաս 4

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s