Posted in Իրավունք

Պետական կառավարման ձևեր

Միապետություն բաժանվում է մասերի՝

  1. Բացարձակ միապետությունում երկրի միակ ղեկավարն է միապետը։
  2. Սահմանադրական միապետությունը բացի միապետից կամ պետական իշխանություններ։
  3. Դուալիստական միապետություն Միապետի լիազորությունները սահմանափակվում են սահմանադրությամբ։

Հանրապետության տեսակները՝

  1. Նախագահական հանրապետություն — Երկրի ղեկավորությունը կենտրոնացված է երկրի ղեկավարի ձեռքում։ Խորհրդարանը ոչ մի ազդեցություն չի ունենում նախագահի վրա։
  2. Խորհրդարանական հանրապետություն որտեղ որ հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ մեծ դեր է վերապահված խորհրդարանին։
  3. Կիսանախագահական հանրապետություն