Posted in Էկոլոգիա

Բնական աղետ

  1. Առաջին անգամ երկրաշարժերի բացատրությունը երկրի ընդերքում որոնելու վարկածն արտահայտել է հին հույն փիլիսոփա Արիստոտելը։ Նա համարում էր, որ Երկրի վրա առաջացող քամիները ճեղքերի և քարանձավների միջոցով մտնելով Երկրի ընդերք, այնտեղ առկա կրակի պատճառով ուժեղանում են և սկսում ճանապարհ որոնել դեպի Երկրի մակերևույթ, հենց դրա ժամանակ էլ տեղի են ունենում երկրաշարժերը։
  2. Երկրաշարժերը ըստ առաջացման բնույթի լինում են բնական և տեխնածին: Բնական Երկրաշարժերը կապված են երկրակեղևում տեկտոնական շարժումներով: Տեխնածին երկրաշարժերը կապված են մարդկային գորգունեության հետ:
    Օրինակ՝ Հայստանի տարածքում են առավել ուժեղ և առավել տարածված են տեկտոնական երկրաշարժերը: 1988 թ.-ին Հայաստանում կատարվեց 7,5-8 բալանոց երկրաշարժ, որը առաջացրեց բազմաթիվ տների փլուզումներ:
  3. Աղետը ընդհանրապես ունի բացասական ազդեցություն: Դրանց հետևանքով տուժվում են և մարդիկ և տվյալ տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհը:
    Օրինակ հրաբուխի ժամանակ լավայի արտահոսքը կարող է տվյալ տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհը ոչնչացնել: Փոխվելով տվյալ տարածքի բնակլիամայական և հողային ռեսուրսները այն բացսական կազդի էկո համակարգի գօյության վրա:
  4. Բնական աղետների դեմ մարդը պայքարել չի կարող, բայց մարդը պետք է տեղյակ լինի այդ աղետներից պաշտշանվելու և դիմակայելու օրենքների: Տեխնածին աղետների առաջացումը մարդը կարող է կանխել իր ճիշտ ապրելակերպի և շրջապատի նկատմամբ սրտացավ վերաբերմունքով: