Posted in Հաշվետվություններ

Հաշվետվություն՝ Սեպտեմբեր–Դեկտեմբեր

Անգլերենից՝

Եվ վերջերս կատարել եմ նախագծային աշխատանք՝ Translation

Էկոլոգիաից՝

Իրավունք՝

Քաղաքագիտություն՝

Պատմությունից՝

Նախագծային աշխատանք պատմությունից՝

Գրականությունից՝

Եվ վերջում իմ գրականության նախագիծը, որը արդեն երկու տարի մասնակցում եմ՝ հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s