Posted in Deutsch, Առցանց ուսուցում

Hausaufgabe (03-08)

3 drei > 30 dreißigDreißig (30) ist nicht dreizehn (13)
4 vier > 40 vierzigVierzig (40) ist nicht vierzehn (14)
5 fünf > 50 fünfzig Fünfzig (50) ist nicht fünfzehn (15)
6 sechs >60 sechzig Sechzig (60) ist nicht sechzehn (16)
7 sieben > 70 siebzigSiebzig (70) ist nicht siebzehn (17)
8 acht >80 achtzigAchtzig (80) ist nicht achtzehn (18)
9 neun > 90 neunzigNeunzig (90) ist nicht neunzehn (19)

20 zwanzig

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

23 dreiundzwanzig

24 vierundzwanzig

25 fünfundzwanzig

26 sechsundzwanzig

27 siebenundzwanzig

28 achtundzwanzig

(90 + 10 = 100) Neunzig und zehn ist hundert

29 neunundzwanzig                       

30 dreißig

3 drei > dreißig / einunddreißig, zweiunddreißig, vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsunddreißig, siebenunddreißig, achtunddreißig, neununddreißig

Շարունակիր տրված օրինակի օգնությամբ մինչև 100-ը (hundert): 

4 vier > 40 vierzig / einundvierzig,zweiundvierzig, vierundvierzig, fünfundvierzig, sechsundvierzig, siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig

5 fünf > 50 fünfzig / einundfünfzig,zweiundfünfzig, vierundfünfzig, fünfundfünfzig, sechsundfünfzig, siebenundfünfzig, achtundfünfzig, neunundfünfzig

6 sechs >60 sechzig /einundsechzig,zweiundsechzig, vierundsechzig, fünfundsechzig, sechsundsechzig, siebenundsechzig, achtundsechzig, neunundsechzig

7 sieben>70 siebzig /einundsiebzig,zweiundsiebzig, vierundsiebzig, fünfundsiebzig, sechsundsiebzig, siebenundsiebzig, achtundsiebzig, neunundsiebzig

8 acht > 80 achtzig /einundachtzig,zweiundachtzig, vierundachtzig, fünfundachtzig, sechsundachtzig, siebenundachtzig, achtundachtzig, neunundachtzig

9 neun > 90 neunzig / einundneunzig,zweiundneunzig, vierundneunzig, fünfundneunzig, sechsundneunzig, siebenundneunzig, achtundneunzig, neunundneunzig

Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es?

Ժամը քանի՞սն է: Նույնպես նշանակում է «ժամը քանի՞սն է» և 

շատ տարածված ձև է:  

Այսպես, երբ ինչ որ մեկին ուզում ենք գերմաներեն հարցնել՝« ժամը քանիսն է», ապա հարցը ձևակերպում ենք այսպես՝ «Wie viel Uhr ist es?» կամ  «Wie spät ist es?»: 

Երբ ժամը 13 :00-ն է, լսում ենք պատասխանը՝ „Es ist dreizehn Uhr“. Եթե 14 : 00 –ն է, ապա՝ „Es ist vierzehn Uhr.“: եթե 15 : 00 է՝  „Es ist fünfzehn Uhr.“ և այսպես շարունակ՝ ամբողջական ժամերի դեպքում: Եթե գիշերվա ժամ է, ասենք՝ 1 : 00-ն է, պատասխանը կլինի՝ „Es ist ein Uhr.“: եթե գիշվա ժամը երկուսն է՝  „Es ist zwei Uhr.“

Իհարկե, ինչպես խոսակցական հայերենում այնպես էլ խոսակցական գերմաներենում, շատ տարածված է գիշերային ժամը արտահայտելու ձևը կիրառել նաև ցերեկային ժամն արտահայտելու համար: Այսպես, ոչ պաշտոնական, այլ առօրյա խոսակցական հաղորդակցության մեջ 14 : 00 –ն կարող ենք արտահայտել որպես՝ „Es ist zwei Uhr.“ Այսինքն ճիշտ ինչպես հայերենում: Կարող ենք, իհարկե, գրավոր խոսքում բառերով արտահայտած ժամը արտահայտել և թվերով՝ „Es ist 8 Uhr. Es ist 20 Uhr“:

«8 : 05»   կարտահայտենք՝ „Es ist acht Uhr fünf.“, „Es ist 8 Uhr 5.“

«20 : 05» կարտահայտենք՝ „Es ist zwanzig Uhr fünf.“, „Es ist 20 Uhr 5.“

«4 : 45»  —— „Es ist vier Uhr fünfundvierzig“, „Es ist 4 Uhr 45.“

«16 : 45» ——„Es ist sechzehn Uhr fünfundvierzig“, „Es ist 16 Uhr 45.“

Aufgabe b: „Wie viel Uhr ist es?“ կամ“Wie spät ist es?“

բ) Ժամը քանի՞սն է:

2 : 40 Es ist 2 Uhr 40.Es ist zwei Uhr vierzig.

14 : 40 Es ist 14 Uhr 40.Es ist vierzehn Uhr vierzig.

1 : 15 Es ist 1 Uhr 15.Es ist ein Uhr fünfzehn.

13 : 15Es ist 13 Uhr 15.Es ist dreizehn Uhr fünfzehn.

24 : 00  Es ist 24 Uhr.Es ist vierundzwanzig Uhr.

12 : 06 Es ist 12 Uhr 06.Es ist zwölf Uhr sechs.

7 : 25 Es ist 7 Uhr 25. Es ist sieben Uhr fünfundzwanzig.

19 : 25 Es ist 19 Uhr 25.Es ist neunzehn Uhr fünfundzwanzig.

9 : 46 Es ist 9 Uhr 46. Es ist neun Uhr sechsundvierzig.

21 : 46 Es ist 21 Uhr 46. Es ist sieben einundzwanzig Uhr sechsundvierzig.

6 : 35 Es ist 6 Uhr 35. Es ist sechs Uhr fünfunddreißig.

18 : 35 Es ist 18 Uhr 35.Es ist achtzehn Uhr fünfunddreißig.

5 : 30 Es ist 5 Uhr 30.Es ist fünf Uhr dreißig.

17 : 30 Es ist 17 Uhr 30. Es ist siebzehn Uhr dreißig.

3 : 58 Es ist 3 Uhr 58. Es ist drei Uhr achtundfünfzig.

15 : 58 Es ist 15 Uhr 58.Es ist fünfzehn Uhr achtundfünfzig.

4 : 39 Es ist 4 Uhr 39. Es ist vier Uhr neununddreißig.

16 : 39 Es ist 16 Uhr 39. Es ist sechzehn Uhr neununddreißig.

11 : 43 Es ist 11 Uhr 43. Es ist elf Uhr dreiundvierzig.

23 : 43 Es ist 23 Uhr 43. Es ist dreiundzwanzig Uhr dreiundvierzig.

10 : 52 Es ist 10 Uhr 52. Es ist zehn Uhr zweiundfünfzig.

22 : 52 Es ist 22 Uhr 52.Es ist zweiundzweizig Uhr zweiundfünfzig.

8 : 37 Es ist 8 Uhr 37. Es ist acht Uhr siebenunddreißig.

20 : 37 Es ist 20 Uhr 37.Es ist zwanzig Uhr siebenunddreißig.

1 : 28 Es ist 1 Uhr 28. Es ist ein Uhr achtundzwanzig.

13 : 28 Es ist 13 Uhr 28. Es ist dreizehn Uhr achtundzwanzig.

5 : 49 Es ist 5 Uhr 49. Es ist fünf Uhr neunundvierzig.

17 : 49 Es ist 17 Uhr 49. Es ist siebzehn Uhr neunundvierzig.

Aufgabe C:  „Nicos Weg“  Folge 9 (Zahlen von 1 bis 100)

Այսպես, տեսաձայնագրությունը վերնագրված է „ Zahlen von 1 bis 100”: Այն կարող եք սղագրության հետ միասին գտնել այստեղ՝

https://learngerman.dw.com/ru/zahlen-von-1-bis-100/l-46573096/lm

LISA:  Wie ist die Hausnummer , Emma? 38 oder 83?

Որն է տան համարը, Էմմա: 38 թե 83

EMMA: Moment … elf.

Մի րոպե… 11.

LISA:  Ah, ja. Dann sind wir richtig hier.

Ah,ja. Այդ դեպքում մենք այստեղ ճիշտ տեղում ենք:

NICO: Da.

«Ահա»:

EMMA: Wie viele  Zahlen sind das?

Քանի՞ թիվ կա այստեղ:

NICO: Wie viele?

Քանի՞սը

EMMA: Das sind 31 Zahlen.

31 թիվ կա այստեղ:

NICO: 31 …

31…

EMMA: Eins , zwei , drei , vier , fünf   …

1,2,3,4,5…

NICO: Eins, zwei, drei, vier, fünf.

1,2,3,4,5.

EMMA:sechs , sieben , acht , neun , zehn , elf , zwölf .

…6,7,8,9,10,11,12.

NICO: Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Was ist das?

6,7,8,9,10,11,12.Ին՞չ է դա

EMMA: Eine Einladung zum Geburtstag von Charlotte.

Հրավեր Շառլոտի ծննդյան օրվան:

NICO: Geburtstag?

Ծննդյա՞ն օր

EMMA: Happy birthday to you …

Ծնունդդ շնորհավոր

NICO: Ah, Geburtstag!

Ահ, ծննդյան օր:

LISA: Ja, und das hier ist ein Geschenk .

Այո, իսկ սա էլ նվեր է

EMMA: Tschüss, Nico! Bis morgen! 

Հաջողություն,Նիկո։Մինչ վաղը

NICO: Tschüss, Emma!

Հաջողություն,Էմմա