Posted in գրականություն, Առցանց ուսուցում

«Կարդում ենք Համո Սահյան» նախագիծ

Մայրամուտ

Սարն առել վրան ծիրանի մի քող, Ննջում է կարծես ծաղկե անկողնում,
Անտառն արևի բեկբեկուն մի շող
Ծոցի մեջ պահել ու բաց չի թողնում:

Ժայռի ստվերը գետափին չոքել,
Վիզը երկարել ու ջուր է խմում,
Հովն ամպի թևից մի փետուր պոկել,
Ինքն էլ չգիտի,թե ուր է տանում:

Քարափի վրա շողում է անվերջ
Ոսկե բոցի պես թևը ծիծառի…
Կանգ առ,հողագունդ,քո պտույտի մեջ
Թող մայրամուտը մի քիչ երկարի:

Հարցեր և առաջադրանքներ

     1.Դուրս գրիր բանաստեղծական գեղեցիկ պատկերները:

Սարն առել վրան ծիրանի մի քող,                                                                                                Ննջում է կարծես ծաղկե անկողնում,
Անտառն արևի բեկբեկուն մի շող
Ծոցի մեջ պահել ու բաց չի թողնում:

2.Օրվա ո՞ր պահն ես ավելի շատ սիրում: Պատմիր այդ մասին:

Ես սիրում եմ օրվա բոլոր պահերը, քանի որ ամեն պահ իր գեղեցկությունն ունի։Շատ եմ սիրում երեկոները, մայրամուտը,նաև աստղազարդ երկինքը։

2. Ժայռից մասուր է կաթում

Կարմիր սարսուռ է կաթում, Ձորում մշուշ է: Առուն մասուր է տանում, Կարմիր սարսուռ է տանում, Ինչ էլ աշխույժ է: Առուն բարի է այնպես, Հասկանալի է այնպես, Այնպես անուշ է: Նա երկնչում է քարից, Բայց երբ թռչում է քարից, Ահռելի ուժ է: Առուն ինչպես կլռի, Սերս եկել է ջրի, Ձեռքինը կուժ է: Առուն մասուր է տանում, Կարմիր սարսուռ է տանում, Աշուն է, ուշ է: 

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

1.Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

Երկնչել-վախենալ, երկյուղ կրել

2.Բնության ո՞ր երևույթն է իբրև անձ ներկայացված (անձնավորված):

Առուն

3.Բացատրիր տրված փոխաբերությունը /ոչ ուղղակի իմաստով գործածված արտահայտությունը/՝ Ժայռից մասուր է կաթում…

Ժայռի վրա  մասուր է աճում:

4.Փորձիր գտնել փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտությունները:

Առուն մասուր է տանում,Կարմիր սարսուռ է տանում,

5.Փորձիր համացանցի օգնությամբ պարզել` որոնք են պատկերավորման միջոցները:

  1. Մակդիր
  2. Համեմատություն
  3. Փոխաբերություն
  4. Չափազանցություն
  5. Նվազաբերություն

3. Ամպրոպից հետո

Երկինքն ավելի կապույտ է լինում,
Խոտերն ավելի կանաչ են լինում
Ամպրոպից հետո։
Ամպրոպից հետո
Ճերմակ շուշանը ավելի ճերմակ,
Կակաչն ավելի կարմիր է լինում
Եվ մեղրածաղիկն՝ ավելի դեղին։
Ամպրոպից հետո
Սարերն ավելի բարձր են երևում,
Խոր են երևում ձորերն ավելի,
Եվ տափաստաններն՝ ավելի արձակ։
Ծառերն ավելի խոնարհ են լինում
Ամպրոպից հետո,
Եվ հավքերը մեր գլխավերևում
Իրար կանչում են ավելի սրտով.
Ամպրոպից հետո
Բարի է լինում արևն ավելի,
Եվ մենք ավելի սիրով ենք իրար
Բարի լույս ասում։
Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու
Հասկանալի եք լինում ավելի…

Հարցեր և առաջադրանքներ՝  

1.Գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:

Ամպրոպից հետո  երկինքն ավելի կապույտ է լինում,  խոտերն ավելի կանաչ են լինում: Ճերմակ շուշանը ավելի ճերմակ է լինում, իսկ  կակաչն՝ ավելի կարմիր, մեղրածաղիկն՝ ավելի դեղին։ Ամպրոպից հետո սարերն ավելի բարձր են երևում, ձորերն ավելի խոր են երևում, իսկ տափաստաններն՝ ավելի արձակ։ Ծառերն ավելի խոնարհ են լինում, հավքերն էլ մեր գլխավերևում իրար կանչում են ավելի սրտով:  Ամպրոպից հետո արևն ավելի բարի է լինում, և մենք ավելի սիրով ենք իրար բարի լույս ասում։ Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու ավելի հասկանալի եք լինում:

2.Բանաստեղծության միջից դուրս գրիր հերոսներին իրենց բնութագրող բառերի հետ. օրինակ՝ կապույտ երկինք…

Կանաչ խոտ, ճերմակ շուշան, կարմիր կակաչ, դեղին մեղրածաղիկ, բարձր սարեր, խորը ձորեր, արձակ տափաստաններ, խոնարհ ծառեր, կանչող հավքեր, բարի արև։

3.Ո՞ր բառերն ու բառակապակցություններն են կրկնվում: Դրանք ի՞նչ են տալիս բանաստեղծությանը:

Կրկնվում են ամպրոպից հետո բառակապակցությունը և ավելի բառը: Դրանցով մենք հասկանում ենք ամպրոպից հետո ինչ է լինում, իսկ ավելի բառն ավելի է ընդգծում կատարվող գործողությունները:

4.Ո՞ր տողերում է խտացված հեղինակի հիմնական ասելիքը՝ ստեղծագործության հիմնական գաղափարը:

Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու Հասկանալի եք լինում ավելի…

5.Ո՞րն է այս բանաստեղծության փոխաբերական իմաստը:

Յուրաքանչյուր ամպրոպից կամ դժվարությունից հետո միշտ մի նոր լույս է բացվում, նոր հույս:

4. Քո ընտրությամբ անգիր սովորիր Սահյանի բանաստեղծություններից մեկն ու մեկը, ձայնագրիր, տեսանյութ կամ ձայնանյութ պատրաստիր:


Posted in Deutsch, Առցանց ուսուցում

Hausaufgabe

Aufgabe A: 

Tabelle 1:    Tabelle 2:  Addieren (գումարում) 

1 eins12 zwölf
2 zwei11 elf
3 drei10 zehn
4 vier9 neun
5 fünf8 acht
6 sechs7 sieben
7 sieben6 sechs
8 acht5 fünf
9 neun4 vier
10 zehn3 drei
11 elf2 zwei
12 zwölf1 eins

11+1=12
Elf und eins ist zwölf
8+1=9Acht und eins ist neun
6+1=7Sechs und eins ist sieben
4+1=5Vier und eins ist fünf
1+1=2Eins und eins ist zwei
10+2=12Zehn und zwei ist zwölf
10+1=11Zehn und eins ist elf
7+1=8Sieben und eins ist acht
3+1=4Drei und eins ist vier
9+1=10Neun und eins ist zehn
5+1=6Fünf und eins ist sechs
2+1=3Zwei und eins ist drei
1+1=2Eins und eins ist zwei
4+1=5Vier und eins ist fünf
5+4=9Fünf und vier ist neun
10+1=11Zehn und eins ist elf

Tabelle 1: Addieren und Subtrahieren (գումարում և հանում)

6+3=9 Sechs und drei ist neun6-3=3Sechs weniger drei ist drei
4+3=7Vier und drei ist sieben4-3=1Vier weniger drei ist eins
10+2=12Zehn und  zwei ist zwölf10-2=8Zehn weniger zwei ist acht
2+2=4Zwei und zwei ist vier2-2=0Zwei weniger zwei ist Null
9+2=11Neun und zwei ist elf9-2=7Neun weniger zwei ist sieben
7+2=9Sieben und zwei ist neun7-2=5Sieben weniger zwei ist fünf
8+4=12Acht und vier ist zwölf8-4=4Acht weniger vier ist vier
4+4=8Vier und vier ist acht4-4=0Vier weniger vier ist Null
9+3=12Neun und drei ist zwölf9-3=6Neun weniger drei ist sechs
8+2=10Acht und zwei ist zehn8-2=6Acht weniger zwei ist sechs
6+2=8Sechs und zwei ist acht6-2=4Sechs weniger zwei ist vier
4+2=6Vier und zwei ist sechs4-2=2Vier weniger zwei ist zwei
2+1=3Zwei und eins ist drei2-1=1Zwei weniger eins ist eins
3+2=5Drei und zwei ist fünf3-2=1Drei weniger zwei ist eins
5+2=7Fünf und zwei ist sieben5-2=3Fünf weniger zwei ist drei

Die Zahlen von 13 bis 20

10+3=13Zehn und drei ist dreizehn
 10 +4=14Zehn und vier ist vierzehn           
10+5=15Zehn und fünf ist fünfzehn          
10+6=16Zehn und sechs ist sechzehn       
10+7=17Zehn und sieben ist siebzehn      
10+8=18Zehn und acht ist achtzehn          
10+9=19Zehn und neun ist neunzehn       
10+10=20Zehn und zehn ist zwanzig            

Aufgabe B:

Տեսաձայնագրությունը, որը վերնագրված է «Hallo!»  կարող եք սղագրության հետ միասին գտնել այստեղ՝   https://learngerman.dw.com/ru/hallo/l-46381195/lm

AUDIOKURS:
1. Frau : Guten Morgen , Herr Müller, wie geht es Ihnen ?
 Կին. «Բարի արիառավոտ պարոն Մյուլլեր, ինչպե՞ս եք»։

2. Mann : Guten Morgen, Frau  Schneider. Danke , gut ! Und Ihnen?

Տղամարդ. «Բարի լույս, տիկին Շնայդեր։ Շնորհակալություն, լավ։ Իսկ դու՞ք»։

1. Frau: Guten Morgen, Herr Müller, wie geht es Ihnen?
Կին. «Բարի լույս, պարոն Մյուլլեր, ինչպե՞ս եք»:

2. Mann: Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut! Und Ihnen ?

Տղամարդ. «Բարի լույս, տիկին Շնայդեր։ Շնորհակալություն, լավ։ Իսկ դու՞ք»։

1. Mann: Guten Tag, Frau Kamp.
Տղամարդ. «Բարի օր, տիկին Քամփ»:

2.  Frau: Guten Tag! Wie geht es Ihnen?  

Կին. Բարի oր, Ինչպե՞ս եք

3. Mann: Sehr gut , danke. Und Ihnen?

Տղամարդ. «Շատ լավ, շնորհակալություն: Իսկ դու՞ք»: 

1. Mann: Hey , Lena! Na, wie geht’s?
 Տղամարդ. «Հե՜յ Լենա: Ինչպե՞ս ես»։

2. Frau: Hallo , Opa!

Կին. «Բարև, պապիկ»:

1. Mann: Hallo, Sarah. Wie geht’s dir?
Տղամարդ. «Բարև Սառա: Ինչպե՞ս ես»:

2. Frau: Hi , Tom! Super , danke. Und dir? 

Կին. «Ողջույն, Թոմ: Հիանալի, շնորհակալություն: Իսկ դու՞»։

EMMA:
Oh, schön!

Էմմա․ Օ՜հ, գեղեցիկ է»:

NICO:
Hm?

Նիքո․ «Հա՞»

EMMA:
Die Tasche ist schön!

Էմմա․ «Պայուսակը գեղեցիկ է»:

NICO:
Entschuldigung? Schön?

Նիքո․ «Կներե՞ք, Գեղեցի՞կ»

EMMA:
Ja, die Tasche!

Էմմա․ «Այո, պայուսակը»:

LISA:
Emma, komm jetzt! Entschuldigung!

Լիզա․ «Էմմա, արի: Կներեք»

NICO:
Adalbert-Stifter-Straße …

Posted in Հասարակագիտություն, Առցանց ուսուցում

Պետության տնտեսական դերակատարությունը

Մարդկային քաղաքակրթության զարգացման պատմությունը վկայում է, որ այն ընթացել է շուկայական մրցակցային մեխանիզմների և տնտեսության պետական կարգավորման պայմաններում: Գերակայել է մեկը կամ մյուսը: Դրան համապատասխան էլ հաջորդաբար իրար փոխարինելու են եկել տնտեսական գործընթացներում պետության դերի ակտիվացման կողմնակիցները և այն տնտեսագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները, որոնք առաջնային էին համարում շուկայական մեխանիզմները և պետության խնդիրն էին համարում այդ մեխանիզմներին աջակցելը:Աշխարհի բոլոր երկրներում պետական ինստիտուտը գտնվում է համընդհանուր ուշադրության կենտրոնում: Համաշխարհային տնտեսությունում կատարվող անընդհատ փոփոխությունները ստիպում են գտնել պետությանը վերապահված հիմնական հարցերի պատասխանները:

Պետության հիմնական տնտեսական գործառույթները.

  • Հանրային ծառայությունների (հասարակական բարիքների) ապահովում,
  • Արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ տնտեսության խոցելիության նվազում և դրական ազդեցությունների խթանում,
  • Տեղեկատվության անհամաչափության հաղթահարում,
  • Եկամուտների վերաբաշխում,
  • Հիմնական հետազոտությունների  իրականացում:
Պետական բյուջե. ի՞նչ կառուցվածք ...