Posted in Հաշվետվություններ

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր։ Հաշվետվություն գրականությունից

Սեպտեմբեր

Վերլուծություններ

Նախագիծ- Կոմիտաս

Հոկտեմբեր

Նախագծեր

Լրացուցիչ աշխատանք

Նոյեմբեր

Նախագիծ

Լրացուցիչ աշխատանք

Դեկտեմբեր

Վերլուծություններ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s