Posted in Հասարակագիտություն

Թրաֆիքինգ

Թրաֆիքինգը ,մարդկանց՝ ստրկական, սեռական, բռնի և չնչին վարձատրությամբ աշխատանքի տեսքով անօրինական շահագործումն է։ Այն ծանր, անդրսահմանային, կազմակերպված հանցագործություն է և նույնչափ շահութաբեր է, ինչ թմրամիջոցների և զենքի ապօրինի վաճառքը։ Անձանց, հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիքինգը կանխարգելելու, զսպելու և պատժելու մասին արձանագրությունը ընդունվել է Միավորված ազգերի կազմակերպություն կողմից 2000 թ., Իտալյաի Պալերմո քաղաքում և այն ՄԱԿ-ի՝ «Անդրազգային կազմակերպված հանցագործությունների դեմ» կոնվենցիայի մաս կազմող միջազգային համաձայնագիր է։ Թրաֆիքինգի մասին արձանագրությունն այդ կոնվենցիայում հավելված երեք արձանագրություններից մեկն է։
Այս արձանագրությունն ավելի քան կես դարվա մեջ առաջին գլոբալ օրինական փաստաթուղթն էր թրաֆիքինգի դեմ։ Այն նաև հանդիսանում է թրաֆիքինգի զոհերի իրավունքների պաշտպանության փաստաթուղթ։ Արձանագրությունը տալիս է հետևյալ սահմանումները. 

  1. Մարդկանց առևտուր է համարվում շահագործման նպատակով իրականացվող մարդկանց հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը բռնի ուժով կամ առևանգման, խարդախության, խաբեության, իշխանությունը կամ վիճակի խոցելիությունը չարաշահելու կամ ուրիշ անձի կողմից վերահսկվող անձի համաձայնությունն ստանալու համար վճարումների կամ շահերի ձևով կաշառելու ճանապարհով։ Շահագործումը նվազագույնը ներառում է այլ անձանց՝ մարմնավաճառության մեջ ներքաշումը կամ սեռական շահագործման այլ ձևերը, հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունները, ստրկությունը կամ ստրկությանը համանման սովորույթները, անազատ վիճակը կամ մարմնի մասերը կորզելը,
  2. մարդկանց առևտրի զոհի համաձայնությունը այնպիսի շահագործմանը, որի մասին խոսվում է հոդվածի (1) կետում, հաշվի չի առնվում, եթե օգտագործվել է (1) կետում նշված ներգործություններից որևէ մեկը,
  3. շահագործման նպատակով երեխա հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը համարվում է մարդկանց առևտուր, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դրանք կապված չեն (1) ենթակետում նշված ներգործության միջոցներից որևէ մեկի կիրառման հետ,
  4. «երեխա» նշանակում է ցանկացած անձ, որի 18 տարին չի լրացել։
Картинки по Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñƒ Ô¹Ö€Õ¡Ö†Õ«Õ¯Õ«Õ¶Õ£

Ակնարկ

Թրաֆիքինգը շահութաբեր արտադրություն է։ Համարվում է ամենաարագ աճող հանցավոր բիզնեսն աշխարհում։ Թմրավաճառքին հաջորդելով՝ համարվում է երկրորդ ամերաշահաբեր հանցավոր բիզնեսը։ 2004 թվականին ամբողջ աշխարհում թրաֆիքինգից ստացած տարեկան եկամուտը գնահատվել է 5-9 միլիարդ ամերիկյան դոլլար։ 2005 թ. Պատրիկ Բելսերը տարեկան շահույթը գնահատել է 31.6 միլիարդ ամերիկյան դոլլար։
Ըստ 2008 թվականի ՄԱԿ-ի գնահատականների՝ մոտավորապես 2.5 միլիոն մարդ՝ 137 երկրներից ենթարկվում են թրաֆիքինգի 127 երկրներում։ Սակայն այս տվյալները չեն կարող հստակ լինել, դրանք միայն գնահատականներ են և կարող են անընդհատ փոփոխվել, քանի որ թրաֆիքինգը շարունակաբար կատարվող գործողություն է և ոչ թե որոշակի ակտ։
Մարդկանց թրաֆիքինգը տարբերվում է մարդկանց մաքսանենգությունից։ Վերջինում մարդիկ կամավոր են դիմում մաքսանենգների՝ իրենց գաղտնի, անօրինական ձևով մի վայրից մյուսը տեղափոխելու համար։ Այստեղ անօրինական փաստաթղթերի մեջ խարդախություններ, սխալ տվյալներ կարող են նաև չլինել, իսկ ժամանումից հետո մաքսանենգված անձը կարող է ինքն ընտրել իր ճանապարհը։
Մինչդեռ թրաֆիքինգի զոհերին թույլ չի տրվում ժամանումից հետո հասնել իրենց նպատակային վայրը, նրանք իրենց կամքից անկախ, բռնի պահվում են և կատարում հարկադրական աշխատանք։ Վերջինիս բնույթը նկարագրված է Թրաֆիքինգի մասին արձանագրության կետում, և շատ հաճախ զոհերը ընդհանրապես վարձատրություն չեն ստանում, կամ ստանում են շատ չնչին գումար՝ կատարած աշխատանքի դիմաց։
Թրաֆիքինգի զոհ դարձած մարդը հարկադրված այսպիսի աշխատանք կատարում է մի քանի «ոլորտներում».

  • աշխատանք պարտքի դիմաց, օրինակ՝ որպես վճար՝ որևէ երկիր իրեն տեղափոխելու համար,
  • աշխատանք բռնի ուժով, այսինքն, երբ ուղղակիորեն տնօրինում են մարդուն,
  • սեռական բռնություն, ովքեր հիմնականում ծառայում են հենց թրաֆիքինգի կազմակերպիչներին։ Զոհերը հիմնականում դեռահասներ, որբեր կամ պատանիներ են, կարող են լինել և՛ կանայք, և՛ տղամարդիկ, ովքեր ավելի խոցելի են. գտնվում են հոգեպես կամ ֆինանսապես ծանր վիճակում։
  • անչափահասների աշխատանք, երեխաներին հասցնում է ֆիզիկական, հոգեբանական, սոցիալական և բարոյական մեծ վնասներ, զրկում է կրթությունից, զարգացումից և ընտանիք ունենալուց։
Posted in English

Great Expectations Summary

Great Expectations is the story of Pip, an orphan boy adopted by a blacksmith’s family, who has good luck and great expectations, and then loses both his luck and his expectations. Through this rise and fall, however, Pip learns how to find happiness. He learns the meaning of friendship and the meaning of love and, of course, becomes a better person for it. 

The story opens with the narrator, Pip, who introduces himself and describes a much younger Pip staring at the gravestones of his parents. This tiny, shivering bundle of a boy is suddenly terrified by a man dressed in a prison uniform. The man tells Pip that if he wants to live, he’ll go down to his house and bring him back some food and a file for the shackle on his leg. 

Pip runs home to his sister, Mrs. Joe Gragery, and his adoptive father, Joe Gragery. Mrs. Joe is a loud, angry, nagging woman who constantly reminds Pip and her husband Joe of the difficulties she has gone through to raise Pip and take care of the house. Pip finds solace from these rages in Joe, who is more his equal than a paternal figure, and they are united under a common oppression. 

Pip steals food and a pork pie from the pantry shelf and a file from Joe’s forge and brings them back to the escaped convict the next morning. Soon thereafter, Pip watches the man get caught by soldiers and the whole event soon disappears from his young mind. 

Mrs. Joe comes home one evening, quite excited, and proclaims that Pip is going to “play” for Miss Havisham, “a rich and grim lady who lived in a large and dismal house.” 

Pip is brought to Miss Havisham’s place, a mansion called the “Satis House,” where sunshine never enters. He meets a girl about his age, Estella, “who was very pretty and seemed very proud.” Pip instantly falls in love with her and will love her the rest of the story. He then meets Miss Havisham, a willowy, yellowed old woman dressed in an old wedding gown. Miss Havisham seems most happy when Estella insults Pip’s coarse hands and his thick boots as they play. 

Pip is insulted, but thinks there is something wrong with him. He vows to change, to become uncommon, and to become a gentleman. 

Pip continues to visit Estella and Miss Havisham for eight months and learns more about their strange life. Miss Havisham brings him into a great banquet hall where a table is set with food and large wedding cake. But the food and the cake are years old, untouched except by a vast array of rats, beetles and spiders which crawl freely through the room. Her relatives all come to see her on the same day of the year: her birthday and wedding day, the day when the cake was set out and the clocks were stopped many years before; i.e. the day Miss Havisham stopped living. 

Pip begins to dream what life would be like if he were a gentleman and wealthy. This dream ends when Miss Havisham asks Pip to bring Joe to visit her, in order that he may start his indenture as a blacksmith. Miss Havisham gives Joe twenty five pounds for Pip’s service to her and says good-bye. 

Pip explains his misery to his readers: he is ashamed of his home, ashamed of his trade. He wants to be uncommon, he wants to be a gentleman. He wants to be a part of the environment that he had a small taste of at the Manor House. 

Early in his indenture, Mrs. Joe is found lying unconscious, knocked senseless by some unknown assailant. She has suffered some serious brain damage, having lost much of voice, her hearing, and her memory. Furthermore, her “temper was greatly improved, and she was patient.” To help with the housework and to take care of Mrs. Joe, Biddy, a young orphan friend of Pip’s, moves into the house. 

The years pass quickly. It is the fourth year of Pip’s apprenticeship and he is sitting with Joe at the pub when they are approached by a stranger. Pip recognizes him, and his “smell of soap,” as a man he had once run into at Miss Havisham’s house years before. 

Back at the house, the man, Jaggers, explains that Pip now has “great expectations.” He is to be given a large monthly stipend, administered by Jaggers who is a lawyer. The benefactor, however, does not want to be known and is to remain a mystery. 

Pip spends an uncomfortable evening with Biddy and Joe, then retires to bed. There, despite having all his dreams come true, he finds himself feeling very lonely. Pip visits Miss Havisham who hints subtly that she is his unknown sponsor. 

Pip goes to live in London and meets Wemmick, Jagger’s square-mouth clerk. Wemmick brings Pip to Bernard’s Inn, where Pip will live for the next five years with Matthew Pocket’s son Herbert, a cheerful young gentleman that becomes one of Pip’s best friends. From Herbert, Pips finds out that Miss Havisham adopted Estella and raised her to wreak revenge on the male gender by making them fall in love with her, and then breaking their hearts. 

Pip is invited to dinner at Wemmick’s whose slogan seems to be “Office is one thing, private life is another.” Indeed, Wemmick has a fantastical private life. Although he lives in a small cottage, the cottage has been modified to look a bit like a castle, complete with moat, drawbridge, and a firing cannon. 

The next day, Jaggers himself invites Pip and friends to dinner. Pip, on Wemmick’s suggestion, looks carefully at Jagger’s servant woman — a “tigress” according to Wemmick. She is about forty, and seems to regard Jaggers with a mix of fear and duty. 

Pip journeys back to the Satis House to see Miss Havisham and Estella, who is now older and so much more beautiful that he doesn’t recognize her at first. Facing her now, he slips back “into the coarse and common voice” of his youth and she, in return, treats him like the boy he used to be. Pip sees something strikingly familiar in Estella’s face. He can’t quite place the look, but an expression on her face reminds him of someone. 

Pip stays away from Joe and Biddy’s house and the forge, but walks around town, enjoying the admiring looks he gets from his past neighbors. 

Soon thereafter, a letter for Pip announces the death of Mrs. Joe Gragery. Pip returns home again to attend the funeral. Later, Joe and Pip sit comfortably by the fire like times of old. Biddy insinuates that Pip will not be returning soon as he promises and he leaves insulted. Back in London, Pip asks Wemmick for advice on how to give Herbert some of his yearly stipend anonymously. 

Narrator Pip describes his relationship to Estella while she lived in the city: “I suffered every kind and degree of torture that Estella could cause me,” he says. Pip finds out that Drummle, the most repulsive of his acquaintances, has begun courting Estella. 

Years go by and Pip is still living the same wasteful life of a wealthy young man in the city. A rough sea-worn man of sixty comes to Pip’s home on a stormy night soon after Pip’s twenty-fourth birthday. Pip invites him in, treats him with courteous disdain, but then begins to recognize him as the convict that he fed in the marshes when he was a child. The man, Magwitch, reveals that he is Pip’s benefactor. Since the day that Pip helped him, he swore to himself that every cent he earned would go to Pip. 

“I’ve made a gentleman out of you,” the man exclaims. Pip is horrified. All of his expectations are demolished. There is no grand design by Miss Havisham to make Pip happy and rich, living in harmonious marriage to Estella. 

The convict tells Pip that he has come back to see him under threat of his life, since the law will execute him if they find him in England. Pip is disgusted with him, but wants to protect him and make sure he isn’t found and put to death. Herbert and Pip decide that Pip will try and convince Magwitch to leave England with him. 

Magwitch tells them the story of his life. From a very young age, he was alone and got into trouble. In one of his brief stints actually out of jail, Magwitch met a young well-to-do gentleman named Compeyson who had his hand in everything illegal: swindling, forgery, and other white collar crime. Compeyson recruited Magwitch to do his dirty work and landed Magwitch into trouble with the law. Magwitch hates the man. Herbert passes a note to Pip telling him that Compeyson was the name of the man who left Miss Havisham on her wedding day. 

Pip goes back to Satis House and finds Miss Havisham and Estella in the same banquet room. Pip breaks down and confesses his love for Estella. Estella tells him straight that she is incapable of love — she has warned him of as much before — and she will soon be married to Drummle. 

Back in London, Wemmick tells Pip things he has learned from the prisoners at Newgate. Pip is being watched, he says, and may be in some danger. As well, Compeyson has made his presence known in London. Wemmick has already warned Herbert as well. Heeding the warning, Herbert has hidden Magwitch in his fiancé Clara‘s house. 

Pip has dinner with Jaggers and Wemmick at Jaggers’ home. During the dinner, Pip finally realizes the similarities between Estella and Jaggers’ servant woman. Jaggers’ servant woman is Estella’s mother! 

On their way home together, Wemmick tells the story of Jaggers’ servant woman. It was Jaggers’ first big break-through case, the case that made him. He was defending this woman in a case where she was accused of killing another woman by strangulation. The woman was also said to have killed her own child, a girl, at about the same time as the murder. 

Miss Havisham asks Pip to come visit her. He finds her again sitting by the fire, but this time she looks very lonely. Pip tells her how he was giving some of his money to help Herbert with his future, but now must stop since he himself is no longer taking money from his benefactor. Miss Havisham wants to help, and she gives Pip nine hundred pounds to help Herbert out. She then asks Pip for forgiveness. Pip tells her she is already forgiven and that he needs too much forgiving himself not to be able to forgive others. 

Pip goes for a walk around the garden then comes back to find Miss Havisham on fire! Pip puts the fire out, burning himself badly in the process. The doctors come and announce that she will live. 

Pip goes home and Herbert takes care of his burns. Herbert has been spending some time with Magwitch at Clara’s and has been told the whole Magwitch story. Magwitch was the husband of Jaggers’ servant woman, the Tigress. The woman had come to Magwitch on the day she murdered the other woman and told him she was going to kill their child and that Magwitch would never see her. And Magwitch never did. Pip puts is all together and tells Herbert that Magwitch is Estella’s father. 

It is time to escape with Magwitch. Herbert and Pip get up the next morning and start rowing down the river, picking up Magwitch at the preappointed time. They are within a few feet of a steamer that they hope to board when another boat pulls alongside to stop them. In the confusion, Pip sees Compeyson leading the other boat, but the steamer is on top of them. The steamer crushes Pip’s boat, Compeyson and Magwitch disappear under water, and Pip and Herbert find themselves in a police boat of sorts. Magwitch finally comes up from the water. He and Compeyson wrestled for a while, but Magwitch had let him go and he is presumably drowned. Once again, Magwitch is shackled and arrested. 

Magwitch is in jail and quite ill. Pip attends to the ailing Magwitch daily in prison. Pip whispers to him one day that the daughter he thought was dead is quite alive. “She is a lady and very beautiful,” Pip says. “And I love her.” Magwitch gives up the ghost. 

Pip falls into a fever for nearly a month. Creditors and Joe fall in and out of his dreams and his reality. Finally, he regains his senses and sees that, indeed, Joe has been there the whole time, nursing him back to health. Joe tells him that Miss Havisham died during his illness, that she left Estella nearly all, and Matthew Pocket a great deal. Joe slips away one morning leaving only a note. Pip discovers that Joe has paid off all his debtors. 

Pip is committed to returning to Joe, asking for forgiveness for everything he has done, and to ask Biddy to marry him. Pip goes to Joe and indeed finds happiness — but the happiness is Joe and Biddy’s. It is their wedding day. Pip wishes them well, truly, and asks them for their forgiveness in all his actions. They happily give it. 

Pip goes to work for Herbert’s’ firm and lives with the now married Clara and Herbert. Within a year, he becomes a partner. He pays off his debts and works hard. 

Eleven years later, Pip returns from his work overseas. He visits Joe and Biddy and meets their son, a little Pip, sitting by the fire with Joe just like Pip himself did years ago. Pip tells Biddy that he is quite the settled old bachelor, living with Clara and Herbert and he thinks he will never marry. Nevertheless, he goes to the Satis House that night to think once again of the girl who got away. And there he meets Estella. Drummle treated her roughly and recently died. She tells Pip that she has learned the feeling of heartbreak the hard way and now seeks his forgiveness for what she did to him. The two walk out of the garden hand in hand, and Pip “saw the shadow of no parting from her.”Next SectionCharacter ListPrevious SectionAbout Great ExpectationsBuy Study GuideCite this page